Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statuut voedsel- en landbouworganisatie ... H 167, 177

Statuut wereldgezondheidsorganisatie H 83

suiker, toetreding Brazilië en Portugal Stc. 1942: 7

verdovende middelen, Protocol ondert. te

New York I 12, I 175

verreberichtgeving H 140

voorbehoud bevoegdheid toetreding Verdrag

i.z. beperking nachtarbeid kinderen en jeugdige personen bij niet-industriële

werkzaamheden ' I 495

i.z. bewijzen van bekwaamheid als volmatroos 1330

i.z. diploma bekwaamheid als scheepskok I 328

i.z. geneeskundig onderzoek zeelieden ... 1326 i.z. huisvesting bemanning aan boord van

schepen I 325

i.z. sociale zekerheid zeelieden I 327

i.z. voeding en verzorging bemanning aan

boord van schepen I 329

vredesverdrag Geallieerde en Geassocieerde

Mogendheden en Italië 1 547

vriendschapsverdrag

Ned., Afghanistan I 191

Ned., Jemen H 254

vrijgeven Ned. activa in Ver. Staten G 169

walvisvaart I 72, I 245

walvisvangst 1 172,1460,1534

weerobservatiestations op de Noord-Atl.

Oceaan I 109

wisselbrieven en orderbriefjes, toetreding

Brazilië Stc. 1942: 10

zeelieden, Verdrag v. Genua i.z. plaatsing — I 403

Zuid-Pacific-Commissie 1198

Verduistering (M.G. 9) Stc. 1944: 8

opheffing verduistering G113

Sluiten