Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 December 1947, no. 214, afdeling Invoerrechten;

Gelet op de Statistiekwet (Staatsblad 1916, no. 175);

De Raad van State gehoord (advies van 23 December 1947, no. 25);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 30 December 1947, no. 254, afdeling Invoerrechten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Artikel 2, letter b, van Ons gewijzigd besluit van 30 Juni 1916 (Staatsblad no. 316) wordt vervangen door:

b. de hoeveelheid van de goederen, die bestemd zijn tot verblijf binnenslands of tot uitvoer (wederuitvoer van buitenlandse goederen terstond of na opslag in entrepot daaronder niet begrepen) steeds opgegeven zowel naar het bruto- als naar het netto-gewicht en verder naar zodanige maatstaf als blijkens die naamlijsten voor de Statistiek nodig is;

c. de hoeveelheid van alle andere goederen steeds opgegeven naar het brutogewicht en verder naar zodanige maatstaf als blijkens die naamlijsten voor de Statistiek nodig is.

2. Artikel 2, letters c en d van Ons gewijzigd besluit van 30 Juni 1916 (Staatsblad no. 316) worden nader aangeduid respectievelijk met de letters d en e.

BESLUIT van 6 Januari 1948, tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 30 Juni 1916, Staatsblad No. 316, houdende voorzieningen ten behoeve der statistiek van de in-, uit- en doorvoer.

Artikel I

(No. I 5)

Sluiten