Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 61

SCHAAL 61. Justitie. Gevangeniswezen.

Apothekersassistent bij de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen.

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Rijksuniversiteiten en technische hogeschool.

Analist.

Apothekersassistent.

Laborante.

Koninklijke bibliotheek.

Assistent.

Rijksmuseum.

Chef-museumbediende.

Financiën.

Rijksmunt.

Analist.

Belastingdienst.

Analist bij het laboratorium van het departement van Financiën.

Domeinen.

Opziener der staats visserij en.

Oorlog.

Dienst van de kwartiermeester-generaal.

Meestervakman.

Wasmeester.

Geneeskundige dienst van de Koninklijke landmacht. Analist.

Apothekersassistent.

Chef-instrumentenkamer.

Eerste verpleger (ster). *)

*) De korting, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, bedraagt voor deze verplegenden f 45 per maand. ...

Voor de inwonende eerste verpleger (ster) is de bezoldiging m een gemeente der derde of vierde klasse gelijk aan die in een der tweede klasse.

Sluiten