Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 90

Octrooiraad en bureau voor de industriële eigendom. Administratief ambtenaar 2e klasse.

Centraal bureau voor de statistiek. Adjunct-commies.

Centrale dienst voor in- en uitvoer. Adjunct-commies.

Staatstoezicht op de mijnen.

Administratief ambtenaar.

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Voorlichtingsdienst ten behoeve van de landbouw Adjunct-commies.

Landbouwhogeschool.

Ambtenaar van administratie. *)

Middelbare landbouwscholen.

Ambtenaar van administratie.

Middelbare school voor tropische landbouw.

Ambtenaar van administratie.

Rijkslandbouivproefstations.

Ambtenaar van administratie.

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. Adjunct-commies.

Plantenziektenkundige dienst.

Ambtenaar van administratie.

Veeartsenij kundige dienst.

Adjunct-commies bij de rijksseruminrichting.

Adjunct-commies bij het Staats veeartsenij kundig onderzoekingsinstituut.

Rijkszuivelstalion te Leiden.

Administratief ambtenaar.

*) Een der ambtenaren van administratie bekleedt ambtshalve tevens de functie van pedel.

Sluiten