Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 130—132

Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. Adj unct-ingenieur.

Adjunct-scheikundige-bacterioloog.

SCHAAL 131.

Marine.

Rijkswerf en andere diensten en inrichtingen van de Koninklijke marine.

Calculator.

Verkeer en Waterstaat.

Rijkswaterstaat.

Havenmeester te Vlissingen.

Opziener bij de rijkselectriciteitswerken te IJmuiden. Opziener bij de stoompontveren over het Noordzeekanaal.

SCHAAL 132.

Justitie.

Reclassering.

Reclasseringsambtenaar bij een reclasseringsraad.

Binnenlandse zaken.

Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf.

Meesterknecht.

Marine.

Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. Commissaris en/of ontvanger der loodsgelden 3e categorie.

Verkeer en Waterstaat. Rij ksiuchtvaartdiensi. Chef-radio-telegrafist-observator.

Sluiten