Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROEP 4

Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. Lichtwachfcer der le klasse bij 's Rijks kustverlichting. *) Matroos-motordrijver bij het loodswezen.

Matroos-motordrijver aan boord van een motorbetonnings- en

verlichtingsvaartuig.

le Matroos aan boord van een stoombetonnings- en verlichtingsvaartuig.

Motordrijver der le klasse bij 's Rijks kustverlichting. **) Smid-vuurwerker.

Stoker aan boord van een stoombetonnings- en verlichtingsvaartuig.

Vakman bij de technische dienst van 's Rijks kustverlichting. Werkman-vakman bij het betonningsmagazijn.

Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Centrale directie van de wederopbouw en de volkshuisvesting. Vakman.

Rijksgebouwendienst.

Vakman.

Verkeer en Waterstaat.

Rijkspostspaarbank.

Binder.

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. Vakwerkman.

Vakwerkman bij de postcheque- en girodienst.

Rijkswaterstaat.

I aan de Diezebrug te 's Hertogenbosch.

i aan de Zuid-Willemsvaart.

„ i . J aan het Kanaal door Voorne, voor zover niet

Brugwachter < t j ri i

& J afzonderlijk genoemd.

I aan het Merwedekanaal in Zuid-Holland, te

Jutphaas en te Utrecht.

*) In dit ambt is het loon in een derde of vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een der tweede klasse. De lichtwachters bij de semaphore te IJmuiden en Hoek van Holland ontvangen een ambtstoelage van f 4,70 per maand.

**) In dit ambt is het loon in een standplaats der derde en vierde klasse gelijk aan dat in een der tweede klasse.

Sluiten