Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROEP 5a

2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist bij het veer te

Hembrug. . ..

2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist bij het veer te

Moerdijk. .

2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachinist bij het veer te

Schipper op een domeinvaartuig bij de technische dienst der

domeinen. „ „ ,,

Sluis- en stuwwachter bij de sluis- en stuwwerken te Belfeld,

Grave, Linne, Roermond en Sambeek.

Born.

Gorinchem (Oudesluis en Grootesluis). Katerveer.

I Maasbracht.

Nieuwesluis.

T , , 1MCUWC/-1I1CU.

Sluiswachter te '

Panheel.

Roosteren.

sluizen 1 t/m 4 van het Wilhelminakanaal. sluis 15 van de Zuid-Willemsvaart.

St An dries.

Sluiswachter-electricien bij de Drentsche Hoofdvaart. Sluiswachter-telegrafist bij sluizen 4, 7 en 11 der Zuid-Willemsvaart.

Dienst der Zuiderzeewerken.

Motorist aan boord van de „Flevo".

Sluiswachter bij de kunstwerken in de afsluiting van de Zuiderzee.

Dienst van de Noordoostpolderwerken. Hulpmachinist.

Staatsvissershavenbedrijf te IJ muiden. Ie Electricien-monteur.

Sociale zaken.

Arbeidsinspectie en inspectie van de havenarbeid. Schipper-motordrijver.

Sluiten