Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

356A Bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken In de subsidie en andere uitgaven in verband met

middenstandsbelangen ƒ 25 qqo

357 Bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken in

de kosten van het Centraal Bureau voor de statistiek . . 865 000

AFDELING V. REGERINGSCOMMISSARIAAT VOOR BUITENLANDSE AGRARISCHE AANGELEGEN-

HEDEN 2 839 200

Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER 691 400

Paragraaf 1. Algemeen 204 360

358 Personeelsuitgaven ïl5~8()cï

359 Aandeel in Personeelskosten van de Directie voor de Voedselvoorziening 18 900

360 Algemene uitgaven 16 660

361 Representatiekosten, ontvangst buitenlanders .... 53000

362 Aanschaffingen van meubilair Memorie

Paragraaf 2. Buitenlandse Handelsaangelegenheden . 237 210

363 Personeelsuitgaven 165500

364 Algemene uitgaven 71 710

365 Aanschaffingen van meubilair ' Memorie

Paragraaf 3. Buitenlandse betrekkingen 34120

366 Personeelsuitgaven 39300

367 Algemene uitgaven 14 820

368 Aanschaffingen van meubilair Memorie

Paragraaf 4. Buitenlandse Agrarische Voorlichting . 195 710

369 Personeelsuitgaven 131500

370 Algemene uitgaven 64 210

371 Aanschaffingen van meubilair Memorie

Onderafdeling II. BUITENLANDSE AGRARISCHE

MENST 1 4! 7 800

372 Personeelsuitgaven 818 400

373 Aandeel in de personeelskosten van de Gezantschappen 41 400

374 Algemene uitgaven 470 600

375 Uitgaven voor 5 nieuw te vestigen posten Memorie

376 Aanschaffingen van meubilair 8 900

377 Aandeel in de algemene kosten van de Gezantschappen 78 500

Sluiten