Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE

AARD f 730 000

Artikel

378 Kosten van deelname aan congressen en conferenties van ambtenaren en niet-ambtenaren 350 000

379 Deelname aan tentoonstellingen in het buitenland . . 80 000

380 Bijdrage en contributies aan Internationale Organisaties 300 000

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST 50 215320

1. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER 40 383 320

2. KAPITAALSUITGAVEN 9 832 000

1. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . 40 383 320

AFDELINGEN:

I MINISTERIE 20 023 000

II DIRECTIE VAN DE LANDBOUW 19 332 320

V REGERINGSCOMMISSARIAAT VOOR BUITENLANDSE AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN 1 028 000

AFDELING I. MINISTERIE 20 023 000

Onderafdeling I. ALGEMEEN 20 023 000

Artikel

381 Kosten van herstel van door oorlogsgeweld aan Rijkseigendommen toegebrachte schade door bemiddeling

van de Rijksgebouwendienst 23 000

382 Bijdrage in de personeelskosten van het Centraal Distributie Kantoor 2 000 000

383 Bijdrage in de algemene uitgaven van het Centraal Distributie Kantoor 2 000 000

384 Aandeel in de tegemoetkoming aan gemeenten in verband

met de kosten van het Centraal Distributie Kantoor . . 16 000 000

AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW . 19 332 320 Onderafdeling X. BOSWEZEN EN JACHT .... Memorie

385 Herbebossingskosten over 1948 en afgesloten dienstjaren Memone

Onderafdeling XI. GROND- EN PACHTZAKEN . 5 000

Paragraaf 4. Beheer van vijandelijke agrarische ver-

5 000

mogens

386 Kosten verbonden aan de registratie van de tot vijandelijk

vermogen behorende landelijke eigendommen .... 5 000

Sluiten