Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(NO. 1 H7) BE SJLZJIT van 24 Maart 1948, betreffende gedeeltelijke inwerkingtreding van het Koninklijke besluit van 9 Februari 1948, Staatsblad No. 148, houdende nadere wijziging van het Koninklijke besluit van 5 Juni 1920, Staatsblad No. 285, tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 17 Maart 1948, no. 160 E/dossier 3, afdeling Volksgezondheid;

Gelet op artikel 3 van Ons besluit van 9 Februari 1948 (Staatsblad no. 148) tot nadere wijziging van Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524);

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen als volgt:

Enig artikel

Ons besluit van 9 Februari 1948 (Staatsblad no. 148), in hoofde dezer genoemd, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van afkondiging van Ons onderhavig besluit, met uitzondering v£n het bepaalde in artikel 1, onder 3°, en in artikel 2 onder I, II, III, IV en VI.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar" van afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 24 Maart 1948.

n „ , WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

W. DREES.

Uitgegeven de twintigste April 1948.

De Minister van Justitie a.i..

WITTEMAN.

Sluiten