is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 62, 66, 73, 98, 110, 113, 119, 126, 128, 143, 146, 151, 155 en 160 worden aangewezen uitgaven wegens:

1. huisvestingskosten;

2. bureaukosten;

3. reis-, verblijf- en verplaatsingskosten;

4. diversen.

Artikel IV.

Op artikel 20 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1948 behorende uitgaven, welke het Departement van Oorlog betreffen, haar omschrijving niet vinden in een der andere artikelen van dat hoofdstuk en moeten dienen ter voorziening in de behoeften, die in de loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen.

Deze uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven.

Artikel V.

Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 3 6 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 en 162 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, ontoereikend wordt bevonden, kan het overeenkomstig artikel 13 der Comptabiliteitswet (Staats', blad 1927, n°. 259) door overschrijving uit artikel 20 van dat hoofdstuk worden aangevuld.

I it laatstgemeld artikel kan mede worden overgeschreven op de artikelen 11, 19, 81, 94, 123, 132 en 133.

Artikel VI.

Voor zover de bij de artikelen van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk toegestane bedragen ontoereikend zijn om daaruit de uitgaven te bestrijden voortvloeiende uit de onvoorziene om-

I