Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. X 153^BESLUIT van 13 April 1948, tot uitvoering van de artikelen 8a, 571 en 57p der kieswet.

Wij W I L H E L M IN A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 31 Maart 1948, no. U 4184, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen V en XVI der wet van 18 Maart 1948 (Staatsblad no. 1110), houdende aanvulling en wijziging van de kieswet, alsmede bijzondere voorzieningen met het oog op de mogelijkheid, dat in 1948 een verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats vindt;

De Raad van State gehoord (advies van 6 April 1948, no. 44);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 9 April 1948, no. U 4761, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. De door het gemeentebestuur van 's-Gravenhage op te maken lijst, bedoeld in artikel 8a der kieswet, bestaat uit een kaartregister.

2. Voor iedere op die lijst te plaatsen kiezer wordt een kaart aangelegd, bevattende de gegevens, welke ingevolge Ons besluit van 8 December 1917 (Staatsblad no. 687), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 15 Maart 1946 (Staatsblad no. G 64), op de kiezerslijst moeten worden vermeld.

1. Voor de verklaring, bedoeld in artikel 57/ der kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit behorende model I.

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt kleur en afmetingen van de in het vorig lid bedoelde verklaring.

BESLUIT van 13 April 1948, tot uitvoering van de artikelen 8a, 571 en 57p der kieswet.

Artikel 1

Artikel 2

Sluiten