is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9:

Artikel 9. Onvoorziene uitgaven f 250 000,—

Onderafdeeling III.

Artikel 14:

Artikel 14. Uitkering aan Hoofdstuk IX B der Rijksbegroting Memorie

Baten.

Onderafdeeling I. Baten dagelijksch beheer.

Artikel 10:

Artikel 10. Huren en vrachten terwijl het artikel wordt verminderd met f 1 508 000,—

en gebracht op 95 105 000,—

Artikel 11:

Artikel 11. Diverse baten Memorie

Onderafdeeling II. Overige baten.

Artikel 12:

Artikel 12. Rente van het Rijk Memorie

Artikel 13:

Artikel 13. Diversen Memorie

Onderafdeeling III.

Artikel 14a:

Artikel 14a. Uitkering van Hoofdstuk IX B der Rijksbegroting

terwijl het artikel wordt verhoogd met f 1 251 000,—-

en gebracht op 7 153 000,—

TWEEDE AFDELING:

Tweede Afdeling.

Uitgaven en ontvangsten van Kapitaaldienst A Uitgaven en ontvangsten van Kapitaaldienst B

Uitgaven en ontvangsten van Kapitaaldienst A Uitgaven.

Artikel 15:

Artikel 15. Aankoop schepen, motoren en andere materialen f 109 830 000,—

Idem voor rekening Nederlands-

Indische Regering 4 388 000,—

f 114 218 000,—

Aangewezen voor tepassing van artikel 19 van het Besluit Scheepvaartfonds 1944 (Staatsblad n°. E 23). waardoor het artikel wordt verminderd met

f 13 020 000,—