Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 November 1942 (Staatscourant 1942, no. 235), betreflende het vakonderwijs in de lichamelijke oefening aan lagere scholen.

9. Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming van 21 December 1942 (Staatscourant 1942, no. 248) betreffende de financiering van de exploitatiekosten van het voortgezet gewoon lager onderwijs.

10. Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van

21 Januari 1943 (Staatscourant 1943, no. 14), betreffende tewerkstelling van volontairs aan lager» scholen.

11. Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van

22 Januari 1943 (Staatscourant 1943, no. 15), houdende wijziging van de Lager-Onderwijswet 1920.

12. Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming en van Binnenlandse Zaken van 22 November/7 December 1943 (Staatscourant 1944, no. 5), tot wijziging en aanvulling van hun besluit van 25 Maart 1941 (Nr. I).

13. Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van

23 December 1943 (Staatscourant 1944, no. 22), voor zover betreft het bepaalde onder I.

14. Besluit van de Secretaris-Generaal van' het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van 29 Maart 1944 (Staatscourant 1944, no. 64), houdende maatregelen ter uitbreiding van het aantal benoembare leerkrachten bij het lager onderwijs, voor zover betreft het onder artikel

4 en 5 bepaalde.

15. Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming van

5 Mei 1944 (Staatscourant 1944, no. 93), tot wijziging en aanvulling van enige bepalingen der Lager-onderwijswet 1920.

Artikel 93.

Bij Gedeputeerde Staten krachtens de artikelen 37, tweede lid, 38, tweede lid, en 108 (alle oud) aanhangige beroepen worden nog door hen beslist, welke beslissing, behoudens het beroep op Ons ingevolge artikel 17 (oud) of 108 (oud), kracht van eindbeslissing heeft.

Artikel 95.

De artikelen 55bis, 55quater, 101 en lOl&is (alle nieuw) vinden voor hefc eerst toepassing voor het jaar 1949. Over de aan

Sluiten