is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1956, 1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mooie foto’s voor de kalender in te zenden, de mededeling dat de K.N.A.V. medewerking verleent bij het samenstellen van een wandelgids door de alpen, de bekendmaking van het feit, dat de heer Schippers naar Madrid zal gaan om de vergadering der U.I.A.A. te bezoeken, en de toestemming van het bestuur om het door de Maasrotsenklimmers verzamelde kampgeld te verdubbelen en vervolgens aan de Belgische Alpen Club over te maken.

Hiermee kon het zakelijk deel der bijeenkomst worden gesloten. Desalniettemin bleef een 84-tal leden bijeen aan de gemeenschappelijke maaltijd om bergherinneringen uit te wisselen.

Natuurlijk werd ook menig woord ten aanhore van allen gesproken. Zo moet vermeld, hoe de voorzitter, de heer P. Dentz eerde, die 50 jaar lid onzer vereniging is en hoe deze een wekkerklokje

met inscriptie in ontvangst mocht nemen, als herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis. Mevrouw Rijnders-Rehbock sprak namens de geïnstalleerde veteraanleden. Onze getrouwe Schippers wist zijn afscheid van het secretariaat in woorden uit de Gijsbrecht van Amstel, uit te drukken. Het nieuwe erelid Kruseman hield een opwekkende rede, waarin hij de waarde van ~nieuwe wegen” vermocht te schilderen en die een oproep inhield tot verdere leiding aan jeugdige alpinisten. Na dit alles volgden enige klauterfilms, die in de Mont Blanc-groep speelden en wel op de Aiguille du Diable en op de Aiguille de la République, welke levendige afbeeldingen van de ons zo dierbare bergen een waardig slot vormden van deze zeer geslaagde bijeenkomst.

E. P.

Verenigingsnieuws

Verzameling kleurendia’s.

Met het aanleggen van een verzameling kleurendia’s is een begin gemaakt. Het bestuur doet hierbij een beroep op de kleurenfotografen onder de leden om van geschikte onderwerpen extra opnamen voor ’t archief te willen maken tegen vergoeding van de kostprijs.

Inzendingen worden gaarne verwacht bij de secretaris H. J. Tadema, Schellingwouderdijk 185, Amsterdam-N,

Het jaarlijkse „Festival International du Film de la Montagne et de Exploration” te Trento zal plaats vinden van 8-14 October 1956.

Nadere inlichtingen en gegevens zijn te verkrijgen bij de secretaris.

Mej. N. Schadee, Vijverlaan 71, Rotterdam-0,. biedt te overname aan:

I paar Eckenstein stijgijzers voor schoenmaat 38-39. Ca. 25 jaar oud. ƒ 4,—

1 pickel (zelfde leeftijd) ƒ 2,50

Kringnieuws

Haagse Alpinisten Kring

Op de Kringavond van 11 Juni a.s. zal een voordracht over fototechniek met kleurenfilms en dia’s worden gehouden. Aanvang 20.30 uur in Café Rest. Tivoli, Herengracht 26, Den Haag.

Amsterdamse Alpinisten Kring

Op de Kringbijeenkomst van 11 Juni a.s. zullen films en kleurendia’s van de Maasrotsen vertoond worden van de heren Jansen, Groeneveld en Tadema.

Dit zal tevens de slotavond voor de vacantie zijn. De eerstvolgende avond dus op Maandag 10 September. Aanvang 20.30 uur in het Wijkgebouw van de Herv. Gem., Kerkstr. 133, Amsterdam-C.

Utrechtse Alpinisten Kring

Samenkomst de eerste Dinsdag van iedere maand ten huize van de familie Schmitz, Agnietenstraat 3, Utrecht.