is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1911, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een muur op elkaar staan en zulk een effen oppervlakte hebben, alsof ze gepolijst waren. Geen ander houvast bieden ze aan dan nauwe reten, die groot te noemen zijn, wanneer een enkele spijker der schoenzolen er plaats in vindt. Met de vingertoppen, solms bijna alleen met die nagels, klemde ik mij daaraan vast; met mijn knieën hield ik mij stijf tegën den wand aangedrukt en met den eenen voet zocht ik nog zooveel mogelijk steun in de reet. Men moet ook niet vragen hoe iemands nagels er uit zien na zulk een klauterpartij, en dikwijls is in het begin het vel aan de vingertoppen geheel afgeschaafd; maar door het vele klimmen wordt de huid taai en hard en heeft deze er opj den duur niets meer van te lijden.

Dat men bij dergelijke klauterpartij en uiterst voorzichtig moet zijn, behoeft wel niet gezegd te worden. Er worden dan ook zooveel voorzorgen genomen, dat een ongeluk bijna alleen dan mogelijk is, wanneer het touw doorscheurt of iemand boven op een ander valt. Nooit meer dan één persoon tegelijk beweegt zich voort, het topw, waarvan de gidsen de einden om hun middel bevestigd hebben, wordt om goed vertrouwbare rotspunten geslagen, en langzaam laten de gidsen het vieren, eiken keer dat men verder klimt. Daarbij plaatsen zij zich zoo, dat zij een volkomen zeker hebben en niet dadelijk meegesleept kunnen worden, wanneer men kwam te vallen. Ook de toeristen moeten zich, als een der gidsen verder klimt, zoo plaatsen, dat zij stevjg staan en zich goed vast kunnen houden. Ook met elkander nemen de gidsen dezelfde voorzorgsmaatregelen, en zoo wordt het gevaar aanzienlijk verminderd. Snel vooruit komt men natuurlijk niet en het was alsof wij den top der Aiguille de la Za nooit zouden bereiken. Maar de klauterpartij was zoo interessant, dat het mij niets verveelde of vermoeide; telkens was er wat anders bij de hand, nu een O'verhellenid rotsblok, dan een schoorsteen of wel een traverseeringi) langs smalle richels, waarbij mijn voeten in het geheel geen steun vonden en ik aan mijn handen hangend mij van het eene punt naar het andere moest slingeren. Soms, en dat is misschien het gevaarlijkst van alles.

1) Traverseeren is het klimmen langs een rotswand en beteekent niet oversteken.