is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

usantieele, handdruk werd gewisseld koers zetten naar de Zagengrat. Voor de traverseering naar den Altais was het wat laat, en bovendien ondernam ik dezen tocht reeds voor 2 jaar, waardoor wij er de voorkeur aan gaven, langs den gewonen weg af te dalen. In i uur waren we van den top aan den voet van den Zagengrat, en hier werd, in een heerlijk zonnetje, een langere rust gehouden; daarop in een half uur den Schwarzgletscher afgedaald en in korten tijd waren we weer op den beganen, mooien Gemmiweg en bereiken vóór 6 uur Hotel Baren.

De afdaling langs de gewone Balmhornroute is niet zeer interessant, vooral niet als men haar vergelijkt met de beschrijving, welke Spoerry (S. A. C. jaarboek 1907) van de afdaling naar de Gizzifurgge, vlak bij den Lötschen-pas gelegen; genoemde tocht wordt echter uiterst zelden ondernomen en schijnt veel tijd te nemen.

Ik kan mijn medeleden dezen tocht ten zeerste aanbevelen, hij is m. i. de belangrijkste in de omgeving van Kandersteg, en het volgende jaar is door de directe spoorverbinding de Wildelsigen-hut nog op denzelfden dag te bereiken, waarop men Basel verlaat.

Charlottenburg, September 1912.