is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 1, 1952, no 4, 1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WmTERSPORTLITERATUUR

Het is toch wel gemakkelijk in Amsterdam Uw kaarten, gidsen, plaatsbeschrijvende en technische werken te kunnen kopen bij Gebr. Schröder & Dupont’s Boekhandel Keizersgracht 516 bij de Leidsestr Ook voor Zwitserse kalenders

Dick Laan beschrijft deze jongensgemeenschap, samengesteld uit vier verschillende nationaliteiten, uitermate boeiend en gezond avontuurlijk.

De waarde van het boek ligt voor een groot deel in het uitgesproken paedagogische talent van de schrijver, de materie wordt volkomen aanvaardbaar gehanteerd.

Bergvrienden, dit is een aanwinst in onze bibliotheek, waarvan ge Uw kinderen kunt laten profiteren en wanneer het boek dan bij U in huis is, zou ik zeggen, geef „het kind” in Uzelf ook nog een kansje. Tussen de vele ~grote-mensen” lectuur werkt zo’n jongensboek erg verfrissend!

Met een korte passage uit dit boek wil ik eindigen, omdat het onze eigen gewaarwordingen weergeeft, wanneer wij het toneel van onze dagelijkse bezigheden voor enige tijd vaarwel zeggen om onze vacantie in de bergen door te brengen:

~Bij het eerste belgerinkel om twaalf uur werd de klas rumoerig, boeken werden dichtgeklapt, schriften opgeborgen. Maar niet zodra werd het sein gegeven, dat ze gaan konden, of ze verdrongen elkaar bij de deur om er het eerst uit te komen en hun lang opgekropte lawaaiigheid uit te schreeuwen of uit te juichen. Het is dan ook maar geen fijn moment, twaalf uur Zaterdagmiddag met een prachtige blauwe lucht en in 't begin van Juni" . . M. V. B. J.

RECTIFICATIE.

In het Aug.nr. van de Bergvriend verscheen een bespreking van „Jodel Madeli". Bij de opmaak viel de naam van de uitgeefster en de prijs van het boek om onnaspeurlijke reden uit. We herstellen dit hierbij gaarne. „Jodel Madeli " verscheen bij de Uitgeversmaatschappij N.V. G. B. V. Goor Zonen te Den Haag. Prijs gebonden ƒ 7,95.

Wij ontvingen de smakelijk uitgevoerde winterprijscourant van Carl Denig, welke, naar men ons bericht, op aanvrage aan geïnteresseerden wordt toegezonden. Voor het adres zie achterpagina van de omslag.

Voor 't volgende schrijven, dat wij uit Wenen ontvingen, ruimen wij gaarne plaats in.

Wien den 19.V11.52.

Löbliche Sektion!

Ein'ge Damen und Herrn aus Wien und Zürich unseres schonen Schweizer Nachbarlandes Freunde, würden sich freuen mit Damen und Herrn Ihrer Sektion, mit kenntnissen der deutschen Sprache, zwecks Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen, die auch Interesse hatten einmal auch Wien und Zürich kennen zu lemen, mogen Ihre Zuschriften an meine Adresse richten.

Indem wir uns aufrichtig freuen würden mit den Mitgliedern Ihrer Sektion eine feste Freundschaftsbande zustande zu bringen, verbleiben wir mit einen herzlichen

Bergheil! LEOPOLD ZELENKA

Wien 25, Suzersworf,

Ferdinandsgasse 1, Austria.

Advertentieprijs

1/1 pagina f 50. 1/2 „ „ 30. 1/4 „ „ 20. 1/8 „ „ 12.50

op binnenzijden omslag en speciale advertentiepagina's;

1/1 pagina ƒ 35. 1/2 „ „ 20. 1/4 „ „ 12.50 1/8 „ „ 7.50

Wie meer dan één maal wil adverteren en zulke zakenvrienden hebben wij bijzonder graag geniet de volgende korting op het totaal bedrag van de geplaatste advertenties:

voor 2 maal 5 %; voor 3 maal lYi %: voor 4 maal 10 %; voor 5 maal 12J4%; voor 6 maal 15 % korting