is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 4, 1955, no 1, 1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sankt Moritz

Al mag de aankomst in stations van gerenommeerde vacantieoorden in vele opzichten een grote gelijkvormigheid vertonen, het betreden van het bijbehorende plein kan de reiziger een karakteristiek voor de te bezoeken plaats bieden, verrassend en tegelijkertijd betekenisvol. Wie jaren geleden Venetië bezocht, merkte met één blik op het stationsplein, dat bijkans alle verkeersmiddelen beperkt bleven tot reeds eeuwen in zwang zijnde gondels, waarmee op zo bizonder romantische wijze het vervoer door de rio’s plaats vindt. De vaporetti’s van heden mogen het toegenomen verkeer te hulp varen, de charme der gondels bepalen nog steeds mede het karakter van de oude lagunenstad.

En St Moritz in wintertijd? Het station is nauwelijks verlaten, of het pleintje vertolkt de sfeer van een gerealiseerd sprookje. Fleurige arresleden glijden over de zonbeschenen witte wade en brengen de gasten, goed ingepakt en beschut, achter de bepluimde paarden onder vrolijk belgerinkel naar het gastvrije hotel. Heel de natuur bevindt zich, als betoverd, in de ban van het hier heersende droge en gewoonlijk windstille hoogteklimaat. De atmosfeer, waarin soms de glinstering van poolsneeuw waarneembaar is, laat een intensieve straling door en maakt het mogelijk, zelfs bij lage temperatuur, heerlijk in de buitenlucht te zonnen. De sneeuwvacht bedekt ook het dichtgevroren meer, slechts de Inn weet zich met enige moeite voor een dreigende kluistering door ijs en sneeuw te vrijwaren.

Alle factoren zijn aanwezig om op veelzijdige wijze te genieten. Wiens hart uitgaat naar de stille eenvoud der natuur, kan volop wandelen langs de vele sneeuwpaden, die hem naar alle richtingen zullen voeren. Hij ziet de ongereptheid om zich heen, de overhuifde struiken die ter aarde buigen, de grillig gestolde beekjes, de lichte damp boven het nog in beweging