is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 4, 1955, no 1, 1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit boek van Ir Sturm moet eigenlijk iedere bergliefhebber, of hij nu ~slechts” eenvoudige, dan wel zwaardere bergtochten maakt, of van plan is te ondernemen, bestuderen en op zijn tochten bij zich dragen. Dit laatste kan daarom zo gemakkelijk, omdat de vorm en uitvoering er van zó zijn, dat het in de zak te steken is. Dit boek leert de bergwandelaar de bergen kennen in hun verschillende vormen, in de verschillende jaargetijden, onder allerlei weersomstandigheden en in de onderscheidene delen der Alpen. Voor de alpinist ook al heeft hij een behoorlijke ervaring biedt het een staalkaart van wenken, raadgevingen, inlichtingen en niet te vergeten waarschuwingen, welke laatste niet te vaak herhaald kunnen worden. In de grond van de zaak leert het boek hem de ware berggenieter en -beklimmer kennen. Feitelijk komt hij hem voor de geest in de gedaante van de schrijver: heel duidelijk komt dit uit in dit zinnetje, waarin h'j de eigenschappen van de bergbeklimmer aldus geeft: ~In hen” (de bergbeklimmers) ~leeft het ethische beginsel, zij klimmen niet uit praalzucht of opschepperij, want twee zielen wonen in de rechtgeaarde klimmer, die van de drang tot daden en die, welke de schoonheid zoekt” (pag. 49).

Goede wenken weet hi] op onopvallende wijze, maar telkens op de juiste plaats, te geven; b.v. als hij het heeft over het rekening-houden met de opvattingen en moeilijkheden van de herghewoners, haalt hij het volgende opschrift aan: „Das Lehen hier ist ungnadig, achtet die Ernte" (pag. 48). In het mooie hoofdstuk over de flora en fauna vertelt hij, hoe de Turkse lelie beschermd wordt door de natuur. Zo langs zijn neus weg

voegt hij hieraan toe: „Laten wij daaraan denken en ze niet uitrukken of plukken”. Wilt U het duidelijker en onopvallender? Om te laten zien aan welke koudeschommelingen men er bloot kan staan, deelt hij o.a. mee, dat op de Mont Blanc dag- en nachtschommelingen voorkomen van 80° C (pag. 80). De waarde van het touw maakt hij duidelijk door op te merken: „Vergeet nooit, dat het in rots en op sneeuw en ijs uw levensdraad is en draag er daarom zorg voor, dat die niet spoedig afgesneden wordt" (pag. 133).

Sturm, Ir W.! ~Als de bergen lokken". Uitg. Van Holkema 6 Warendorf N.V.. Amsterdam. Prijs ƒ 5,50.

Hoe men de berg moet beleven: n.l. „door er te voet in te trekken”. Om de waarde van deze opvatting te vergroten, baalt hij van veldmaarschalk Montgommery het oordeel over de skilift aan, waarover deze spreekt als „decadente skisport" (pag, 83).

Interessant is ook, hoe hij ons weet duidelijk te maken, dat men op de goeie weg is, om de berggevaren te bestrijden, indien men er tweeërlei soorten in onderscheidt, t.w,: „de objectieve, die buiten onze wil geschieden en de subjectieve, die wij min of meer kunnen voorkomen" (pag. 150). De verleiding is groot, een en ander met nog meer sprekende aanhalingen te verduidelijken, maar de ruimte laat dit nu eenmaal niet toe. M.i. is het bovenstaande ruim voldoende, om de conclusie, in het begin vermeld, te rechtvaardigen, dat dit een uitnemend boek is voor elke bezoeker van de Alpen. Twee opmerkingen boude de Schr. mij ten goede; le. op pag. 51 staat, dat de temperatuur bij elke 100 m stijging 1° daalt, juister is hiervoor te lezen: een halve graad en 2e, heeft de schr. bij de opsomming van de uitrusting vergeten er op te wijzen, dat daarbij zijn boek niet mag ontbreken. Behalve het grote nut, dat dit voor en tijdens de bergtochten de bezitter verschaft, smaakt h'j tevens het genoegen te. ervaren, hoe groot de liefde voor de Alpen is geworden door gehoor te geven aan „het lokken van de bergen" in iemand als de schrijver.

Ten bewijze van de grote rijkdom van de inbond volgen hier nog de titels van de hoofdstukken: ~Geschiedenis van de Alpen”; ~Het wandelen in de bergen"; „Hoogtezönes en weerkunde”; „Flora en Fauna"; ~Plannen maken"; ~Kaartkunde en kaartlezen"; „Eenvoudige sneeuw-, ijs- en rotstechniek"; ~Wat moet er gebeuren bij lichte ongevallen en ziekteverschijnselen?"; ~Onderkomen in de bergen en de Alpenverenigingen". J. Melchior