is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 4, 1955, no 4, 1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ski’s, pickels, touwen, kookgerei, kleding, proviand voor 3 a 4 weken, wetenschappelijke instrumenten. Dragers huren in dit verlaten land kan niet want er wonen geen mensen. Verhoogt het echter niet het alpinistisch ideaal zuiver door eigen kracht, inspanning en vaardigheid het doel te bereiken, al moet men dan zelf 25 a 30 kilo tegen hangende gletschers omhoog torsen, dragen over een scherpe graat, langs afgronden, die ook hier vele, vele honderden meters diep kunnen zijn? Het geluk en de bevrediging een top bereikt te hebben moet nog intenser zijn; ja, een wondermooi ogenblik moet het zijn als dan van een der hogere toppen genoten wordt van het gezicht over een eindeloze zee van naamloze bergen die men in de fantastische belichting van de middernachtzon rondom zich uitgestrekt ziet liggen.

De Stauning Alps zijn een wild hooggebergte, 3000 meter gletscherzóne. De blikken waren over ijsbedekte toppen, met enorme Wachten bedekte kammen, scherpe spitsen en stuiten tegen machtige, onbeklimbare, nooit genoemde wanden, die loodrecht omhoog rijzen uit diep ingesneden dalen waar door heen gletschers zich een weg walsen naar de zee.

Het is een gebied waarin nog onbespied door het menselijk oog de natuurkrachten werkzaam zijn, waarin een ijstijd strijd voert tegen de naar het Noorden opdringende warmte. De Stauning Alps moeten wel een idee geven van ~onze” Alpen in de ijstijd. Een bezoek (expeditie) moet buitengewoon interessant zijn, rijke en bijzondere indrukken opleveren al zal men er de mooie dennenbossen, groene bergweiden, de prachtige alpenflora en de vrolijke klank van de koe-bel zeer zeker missen.

Alfred Schreuder

*) Expeditie gemaakt in Juli-Augustus 1954 door de Denen Dr. Emmerik Jensen en Erik Hoff en de Noren Arne Randers Heen en Öistein Röed; het artikel is van de hand van Érik Hoff.

EEN AUTOGARAGE OP 2369 METER HOOGTE!

Het parkeerprobleem in vele grote steden is nijpend te noemen. Weinigen zullen echter vermoeden dat de Groß-Glockner-Hochalpenstraße met dezelfde moeilijkheden kampt, waaraan evenwel binnen enige jaren een oplossing wordt gegeven door het bouwen van een vijf verdiepingen hoge garage op de Eranz-J osephs-Höhe.

Het uitzicht op de Grol3-Glockner zal niet worden geschaad. Hopenlijk zal dit bouwwerk de auto-hoogalpinisten een veilig verblijf aan de voet van de Glockner waarborgen.

Een enquêtte onder de schooljeugd van München heeft uitgemaakt, dat 80% van de leerlingen als vrije tijdsbesteding in het week-end verlangt: een tocht door de bergen.

Club Alpino Espanol brengt een bezoek aan de Oe.A.V.

Tijdens een ski-vacantie in de Oostenrijkse bergen hebben enige vooraanstaande leden van de Spaanse Alpenclub een vriendschappelijke ontmoeting gehad met hoofdbestursleden van de Oe.A.V. De bedoeling hiervan was tot nauwere samenwerking tussen de beide verenigingen te komen.