is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 5, 1955, no 1, 1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER EIVIGINGS NIEUWS

prettige ker§tclagen eii veel goeds in het nieuwe jaar wenst u

Ski-heil

het^Sektionsbestuur

KORT VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE LEDENVERGADERING

Het was een vrij groot gezelschap dat zich 15 Nov. 1955 verenigd had in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Utrecht. De voorzitter, de heer Beurs opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder Jozef Füruter die het tweede deel van de avond voor zijn rekening zou nemen. De notulen van de jaarvergadering werden gelezen en met dank aan de samenstelster, mej. Schoonman goedgekeurd. De voorzitter deelde daarna mee dat zijn voorstel op de Algemene vèrgade- J”, Aussee om een kalender uit te geven met instemming was begroet De mogelijkheden zullen bestudeerd worden en men hoopt dan in 1957 met de uitgave te beginnen. Vervolgens ging de heer Beurs over tot het aan de orde stellen van het voornaamste Plint van de agenda: de contributieverhoging. Na een korte toelichting werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Hier werd door enkelen gebruik van Een verzoek tot het houden van een rondvraag werd door niemand gesteund Daarna werd overgegaan tot de stemming. Van de 84 aanwezigen stemden 3 tegen het voorstel en een blanco. De contributieverhoging werd dus aangenomen. Na sluitmg der vergadering en een korte pauze genoten de aanwezigen van de mooie kleuren- nachts genomen waren in de omgeving van de Wildspitze. Helaas was de toelichting niet overal duidelijk te verstaan. Na afloop vertolkte de voorzitter de dankbaarheid der aanwezigen en overhandigde „Bergfreund bepp een platenboek over Nederland met een hartelijk „Auf Wiederseh'n in Tirol”.

DE VOORDRACHTSAVOND VAN DR. HANAUSEK

Onder grote belangstelling van leden en introducé’s hield Dr. Hanausek in de grote plaatsen zijn in het vorige nummer aangekondigde voordracht „Mit Ski imd Schith am Berg” en „Das Jahr am Berg”.

Zijn woorden en niet minder de fraaie lichtbeelden voerden naar het winterse landschap rond het Gasteinertal, het lieflijke Ennstal en het Gesause; de zomer en herfst in de bergen werden getoond aan de hand van wandelingen in het Venediger-gebied. het Rhatikon en de Dolomiten.

Uit de vertoonde kleurendia’s bleek

het groot fotografisch kunnen van de spreker, terwijl het een speciale charme gaf aan de voordracht, dat deze door een zoon van de bergen in de landstaal werd gehouden.

De tevredenheid en het enthousiasme van de introducés kwam vooral tot iiitdrukking in de vele vragen om inlichtingen betreffende het lidmaatschap van de Sektion Holland.

Een woord van dank mag hier wel geschreven worden aan Dr. Hanausek voor de verre reis die hij heeft moeten maken en de wijze waarop hij de bergen een avond lang in al hun pracht nabij wist te brengen.

A. S.