is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, jrg 2, 1942, no 4, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De n.v. Amsterdamsche Maatschappij va: Ongevallenverzekerinc geeft de onmisbare dekking tegen bijna alle gevaren l Kapitaal fl 1.000.000.- Gestort. . . fl 500.000 – Amsterdam-C Keizersgracht 532

CARTONNAGEFABRIEK SUCCES ’S-GRAVENHAGE Z. o. BUITENSINGEL 1708 TELEFOON 771881 EN 771882 Levert alle soorten doezen voor verpakking – Gestanzd en ruwe Gartonnage per stuk en per kilo Gegolfde Gartonnen doezen Rollen gegolfd Garton, Vouwcartonnages bedrukt en onbedrukt voor de verpakking en reclame doeleinden ! Verzendkokers.

Levert verder alle soorten Plakband Papier, Touw, Hechtnieten, enz. enz.

Fa. Wed. I. de Winter MANUFACTUREN – CONFECTIE

EN GROS ’S-HERTOGENBOSCH – POSTELSTRAAT 45 TELEFOON 4315 – NA ZES UUR TELEFOON 4324

ELECTRO-ÜNION Grosshandlung in elektrotechnischen Artikeln für Starkstrom und Schwachstrom, Beleuchtungskörper Amsterdamer Sicherun g s f a b r i k LIJNBAANSGRACHT Nr 237 240 TELEPHON 33742 UND 31642 AMSTERDAM

DYCKERHOFF’S CEMENT HANDELMAATSCHAPPIJ N.V DEN HAAG – RAAMWEG 15 – TEL. 11751Ê IMPORTEURS VAN: II Kluifkalk, hydraulische en nieUhydrauUsche Poederkalk. Mest: en Voederkalk, „Freya” Kalkmergel, Kalksteen, Cementkalk. I Gipssteen, Stucadoorsgips, Modelgips, Blauwe I Hardgips. Gipsplaten. I Steengaas, Bacula Houtweefsel, Houtvezelplaten, I Torfotekt-Houtwolplaten. T orfoleum:Platen. I Hennepvezelplaten. Bimscementartikelen. I Ambilit Vloer: en Wandtegels. Rosenthal Porcelein buizen. Vuurvaste steenen. Vlakke Asbestcementplaten (vervangingsproduct). Kaolin in stukken en gemalen. [ Marmergruis, Krijt, Klei, Talk. Barakken en Huizen van hout en bimsplaten. Cement alleen voor export. Export en Import van verschillende artikelen, ook uit andere branches met Duitschland en de thans bereikbare landen

ALBERT SCHUIJER JUWELIER ANTIQUAIR LANGE POTEN 43 DEN HAAG TEL. 110884 OCCASIONS – PAARLEN EN JUWEELEN SPECIALITEIT: NIEUW EN ANTIEK ZILVERWERK