is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 7, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE SCHOOL -AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES Veahel: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres. aan het Bestuur der school, Nieuwstr. 8, Veldhuizen: Veghel. Openb. lagere school te De Meern, * onderwijzeres, aan den burgemeester van Veldhuizen, postadres Harmelen; vóór 7 Sept. Venhuizen: R.K Meisjesschool te Hem, onderwijzeres lich. oef.; per 15 Sept., aan pastoor Th. Boonekamp, Venhuizen Venray-Veulen: (N.H.). R.K. 'School „St. Antonius", hoofd. aan’ den voorzitter, pastoor Vostermans, Voerendaal: Leunen-Venray; vóór 8 September. 0.1.5. te Übachsberg, onderwijzer. aan den burgemeester van Voerendaal; Voorburg: onderwijzeres. , vóór 15 September. R.K. Meisjesschool, tijd. onderwijzeres; directe indiensttreding. aan de Eerw. Overste, Oosteinde 77, Vreeland: Voorburg. Openb. lagere school. oAderwijzeres, aan den burgemeester; vóór 12 Sept. Waalwijk: Don b.1.0.. onderwijzeres; ten spoedigste. aan het hoofd, C. J. van Roy, Herfog Jan- Werkhoven: straat 24, Waalwijk. School m. Bijbel, onderwijzeres. aan het hoofd, H. van Es, zoo sp. m. Weststellingwerf: U.1.0.-school te Wolvega, leerkracht, « aan den burgemeesfer ,v. Weststellingwerf Woudsend: te Wolvega; vóór 10 September. R.K. Jongens- en meisjesschool. hoofd. aan pastoor W. G. Welsing, Woudsend. Zundert Groot: vóór 10 September. R.K. Meisjesschool, onderwijzeres. aan de Overste'v. h. Pensionaat St. Anna, Zutphen: Groot Zundert; vóór 10 September. School V. U. 1.0., hoofd. aan den burgemeester; uiterl. 12 Sept.

DUITSCH L.O. Thans kan JEDER, dus ook hij, die geen onderwijzersacte bezit, de hulpacte Duitsch L.O. behalen. Een prachtige gelegenheid voor hen, die reeds het diploma MULO, HBS, LYCEUM. GYM., of HANDELSCORRESPONDENTIE hebben. U dient Uw eigen belang, als U zich direct aanmeldt voor onzen SNELCURSUS DUITSCH L.O. Mondelinge en schriftelijke opleiding. Instituut „FICKINGER", BREDA.

LANT A A R NPLAATJES . elk formaat. REPRODUCTIES naar elk voorbeeld. DER V A L Frederlk Hendrlklaan 106 Den Haag tel. 552564

Gevraagd Encyclopaedie en Wereldatlas. Br. onder No. 12 a. h. Secretariaat.

3. H. L. De Bruin Alle verzekeringen Kromme Nieuwe Gracht 21 Utrecht – Teleloon 21110-21325

Hartenslraot 23 / Telefoon 35367

Adn de Gemeentelijke Zeevaartschool, Pieter de Hoochweg 129, te Rotterdam wordt gevraagd; een Leeraar in zeemanschap voor ± 30 lesuren per week. Wettelijke bevoegdheid vereischt. Salaris volgens Rijksregeling. Nadere inlichtingen bij den Directeur. Sollicitaties op zegel vóór 25 September 1942 aan den Burgemeester van Rotterdam.

LEIDEN. Particuliere Onderwijsinrichting zoekt voor het corrigeeren van schriftelijk werk Docenten voor Boekhouden M.O. Electrotechniek. Duitsch. Engelsch. Gescj^iedenis. Paedagogiek. Bedrijfshuishoudkunde. Brieven onder letter D.V.L. aan het secretariaat.

Gemeente Hoogezand (2e klasse). Aan de 0.1. school te Martenshoek (hoofd de Heer H. J. Brouwer) wordt gevraagd een Onderwijzer Sollicitatiestukken in te zenden aan den Wnd. Burgemeester van Hoogezand vóór 10 September 1942. Bezoeken alleen aan het Hoofd der school.