is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 10, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. SCHOOL. AARD DER VACATURE. ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIE. Enschede: Hoogere “Textielschool, tijdelijk leeraar Duitsch, aan den burgemeester; vóór 1 November. Enschede: Ambachtsavondschool, tijd. leeraar voortgezet 1.0.. aan den directeur, Boddenkampsingel 80, Enschede; vóór 21 October. Goes: Landbouwhuishotid-onderwij s leerares Na, postbus 31, Goes; vóór 24 October. V. d. Nederlandschen Land stand in Zeeland, Gouda: Ambachtsschobl, leeraar 1.0.-vakken. aan Van Swietenstraat 11, Gouda; vóór 22 October. 's-Gravenhage: Gem. M.T.S. v. Werktuigbouwleeraar electrö technische vakken. aan den burgemeester; vóór 1 November. kunde en Electro-techniek, 's-Gravenhage: Huishoudschool „Licht, Lieide, tijd. leerares lich. oefening. aan Vinkensteynstraat 141, 's-Gravenhage; Leven", vóór 28 October. 's-Gravenhage: Chr. Huishoudschool, leerares N VII, leerares N VIII, leerares schei- en natuurkunde. aan de directrice, De Ruyterstraat 36 's-Gravenhage; zoo spoedig mogelijk. Groningen: leerares a.v.0.. Avondnij verheidsonderwij s. leeraar vakteek. en vaktheorle v. motoi» aan de afd. Onderwijs, gemeente-secre- Groningen: drijvers, tarie; uiterlijk 20 October. Middelbaar technisch onderwerktuigkundig ingenieur. aan de afd. Onderwijs, gemeentesecreta wijs, rie; vóór 29 October. Grouvr: Nuts-Avondnijverheidsschool, leeraar fcandteekenen en technisch schetsen. aan den secretaris, J. Tanja, ■ Stationsweg, Grouw. Haarlem: R.K. Industrie- en Huishoud-R.K. leerares Na, aan het secretariaat, Heussensstraat 108 school. Haarlem; vóór 1 November. Harderwijk: Vakschool voor meisjes. leerares N VII, leerares N VIII, aan den secretaris, Stationslaan 4, Harderwijk; vóór 6 November. Hilversum: R.K. Nijverheidsschool leeraar bouwkundig teekenen. aan den secretaris, G. L. A. Brouwer, Simon (avondteekenschool). Stevijnweg 75, Hilversum; vóór 20 Oct. Hoogeveen: Huishoud- en Industrieleerares Na; zoo spoedig mogelijk. aan den secretaris, J. Hansma, Hoofd-' Leeuwarden: school. straat 58, Hoogeveen. Leeuwarder Industrie- en leerares Na; zoo mogelijk per 15 Nov., aan de .directrice, Mej. E. Dijkstra, Speel -Huishoudschool, mansstraat 13, Leeuwarden. Leeuwarden: > Chr. Industrie- eh Huishoudleerares N Vlll, aan de secretaresse. Mevr. G. Tijsma school. leerares a.v.0., leera(a)r(es) N XI, Bekker, Straatweg 45, Groningen; zoo spoedig mogelijk. Maastricht: Ambachtsschool (avondschool). leeraar natuur- en werktuigk., leeraar vakt., vakth. a. metaalbewerkers, leeraar vaktheorle a. drukkers. aan de Ambachtsschool; vóór 25 October. Middelburg: Ambachtsschool, leeraar timmeren, vakteekenen en vaktheorie. aan den directeur; vóór 25 October. Oirschot: Avondnijverheidsschool, • V leeraar vakteekenen a. meubelmakers, leeraar vakteek. v. bouwvakarbeiders, leeraar voortgezet 1.0.. aan , den burgemeester; vóór 22 October. Oldenzaal: R.K. Huishoudschool, R.K. tijd. leerares Na, aan het bestuur; zoo spoedig mogelijk. R.K. leerares N VIII, Oss: Avondnijverheidsschool. tijd. leeraar pract. timmeren en vakt bouwkunde; voor direct. aan hdt bestuur, p/a Th. van Grunsven, Floraliastraat 43, Oss. Rotterdam: Gem. avondvakteekenschool. leeraar electr. leer en el. techn. teekenen, leeraar natuur- en werktuigkunde, leeraar Nederl. en wiskunde, leeraar vakteek., vaktheorle v. gasfitters, leeraar vakteek., vaktheorle v. waterfitters. aan den burgemeester; vóór 1 November. ♦ leeraar vakteek., vaktheorle v. loodgieters, leeraar lijn-, hand-, decoratief teekenen, leeraar werktuigbouwkunde en werktuigbouwkundig teekenen, leeraar scheepsbouwkunde en scheeps• * bouwkundig teekenen. Rotterdam: Ac. V. B.K. en T.W., leeraar keramiek; tegen 19 October, aan den wnd. directeur, Henegouwerplein Rotterdam: R.K. Huishoud- en Industrieschool, R.K. leerares a.v.0., R.K, leerares Na; zoo spoedig mogelijk. 16, Rotterdam, aan de directrice, DrieVriendenstraat 26, Schijndel: R.K. Avondnijverheidsschool, • leeraar voortgezet 1.0., leeraar vakt. v. textielarb., leeraar natuurk., theorie, breimachine, kennis spinvezels. aan den voorzitter, den H.E. Heer G.,L- ]• van Dijk, Schijndel. Susteren: Avondnijverheidsschool, leeraar handteekenen en technisch schetsen. aan den directeur. Rijksweg Z 86, Sittardr" Utrecht: ' School V. d. grülische vakken. leeraar boekhouden, drukkerij-administraaan den wnd. directeur der school. Jut tie en kostprijsberekening, leeraar faasscheweg 3, Utrecht; vóór 20 Oct. Wefert; rechts- en wetskennis. R.K. Vak- en Volkshuishoudschool. leerares Na, aan het. bestuur; vóór 1 November. Willebrord St. R.K. Huishoud- en Industrieleer Lires N VIII; zoo spoedig mogelijk. aan F. J. van Aalst, Markkade 6, Breda. 'Zwolle: school, aan den wnd. G. D. Overink, Binnenvaartschool,< leeraar motorkennis. Frederikstraat 6, Zwolle; zoo spoedig mogelijk.