is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 14, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS SCHOOL AARD DER VACATURES ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIES Opheusden: Geref. school, onderwijzeres; z.sp.m., aan het hoofd, A. Verschuure, Dorpsstraat, upheusaen. Oude Pekela: Centrale school v. 7de en Bste hoofd. aan aen nurgemeester; vóór 25 Decmbeer. Oud Gastel: loer] aar, R.K. Jongensschool v. 1.0., hoofdonderwijzer van bijstand. aan den voorzitter v. h. schoolbestuur; vóór Oudorp: Papendrecht: R.K. Jongensschool, tijd. onderwijzer. aan pastoor W. J. H. Polder; vóór 24 Dec. ■Westelijke openbare lagere school, R.K. Meisjesschool, onderwijzer. aan aen burgemeester; voor zö Decemoer. Reusel: vr. hoofd (rel. vac.), aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat 8, vegnel; vóór z3 Decemoer. Rijnsburg: Ned. Herv. school, tijd. onderwijzeres. aan net nooi.a. Jon. vooys, itijnsburgerweg IZö, n-ilusbUTg. Rijssen: Schoolver. v. d. Geref. Gem. onderwijzer. aan aen secretaris, H. Ligtenberg, Haar Rijssen. lager onderwijs. voortgezet lager onderwijs, onderwijzer. aan het hoofd, J. H. Turlings. aan hel K.ri.. schooioestuur; lot 25 Dec. aan aen uurgenieester van K. te iviaassiuis; voor zl Decemoer. Rijswijk (Z.-H.); R.K. Jongensschool, St. Joseph-jongensschool, tijd. onderwijzer; per 1-1-1943, onderwijzer, Rozenburg: Openbare lagere school. onderwijzeres. Rotterdam: R.K. Meisjesschool, tijd. onderwijzeres (wachtg.) ; tegen 1-1-1943, onderwijzer, aan pastoor r-. j. a. Juflermans, MathenesseraijK 113, Rotterdam. Rotterdam: R.K. Par. School te Overschie, aan pastoor Aar. J. Knots, Delft 15, Overschie; binnen ü aagen. Rotterdam: R.K. Bijz 1. sch.. tijd. onderwijzer; per 1-1-1943, Adr. Hauwlaan 1 b, Rotterdam N., v. h. Hille gersberg. Rotterdam: R.K. Scholen, leeraar lich. oef. M. 0., aan ae aaministratie v. d. R.K. Scholen i.d. Parochie v. st. Antonius Abt, Schieaamscheweg bü B, Rotteraam; vóór zO Decemoer. Rotterdam: Rehobothschool, bovent. onderwijzer; tegen aan iïet hoofd, A. v. Bochove, Nooraemae 31, 1-1-1943, Rotterdam. Rotterdam: Dr. A. Comrieschool, bovent. onderwijzer; tegen aan het hoofd, D. Bogaard, Rosener Manzstr. 1-1-1943, 31, Rotterdam. Rotterdam: Hendrik Backersschool (R.K. onderwijzeres, aan het hooid, Veurstraat 7, Rotterdam; zoo Jongensschool), spoedig mogelijk. R.K. Jongensschool, hoofd. aan pastoor H. Dammers; voor 1-1-1943. Schlrnmert: R.K. Meisjesschool, tijd. onderwijzeres. aan net pestuur, bt. Mariestraat, Scnlmmert; vóór 24 December. Schlnnen: R.K. School St. Joseph te tijd. onderwijzer. aan het hoofd, L. Peerboons; uiterlijk 26 Dec. Schoonhoven: Sweijkhuizen, Openbare lagere school, onderwijzer aan den burgemeester; vóór 25 December, aan de Overste van St. Agnetenberg, Plak- Sittard: R.K. u.1.0.-school, onderwijzeres; per l-2-194d. tijd. bovent. kracht; per 1-1-43, straat 24, Sittard. Slochteren: 0.1.5. te Borgweg, tijd. onderwijzer. aan aen burgemeester; vóór 23 December. Smallingerland: 0.1.5. te Drachten, onderwijzer. aan den burgemeester van S. te Drachten, vóór 23 December. Spanbroek: R.K. Meisjesschool, hoofd ; per 1-1-1943, aan het bestuur. , Spekholzerheide: R.K. Jongensschool, tijd. onderwijzer (es). aan B. J. Werry, Akerstraat 156, Sp. (Kerkrade); zoo spoedig mogelijk. Stein: R.K. School, onderwijzeres (rel.). aan den voorzitter v. h. R.K. schoolbestuur, Plein 4, Stein; vóór 20 December. _ Stolwijk: School met den Bijbel, hoofd : tegen 1-3-1943, aan den voorzitter, C. Graveland, C 21, Stol- Terborg: R.K. School V. U. 1.0., onderwijzer, ij iic. aan pastoor E. Th. J. Hol; vóór 22 Dec. aan den voorzitter v. h. schoolbestuur; vóór Terheyden R.K. Jongensschool, onderwijzer. (N."8.). 1-1-1943. Tiel: Openb. school v. u. 1.0., leerkracht. aan den burgemeester; vóór 24 December. Uden: R.K. Meisjesschool, vr. hoofd (rel. vac.). aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat ö, Veghel: vóór 23 December. utrecht: R.K. Meisjesschool, hoofd (rel. vac.). aan het schoolbestuur, Oude Dijk 1, Tilburg; zoo spoedig mogelijk. Vaassen: R.K. School, ■ onderwijzer; tegen 1-3-1943. aan het boord, L. M. Akkerman. Veghel: R.K. Meisjesschool v. u. 1.0., (tijd. onderwijzeres. aan het hoofd, vóór 22 December. Veghel: R.K. Meisjesschool, Wr. hoofd (rel. vac.), aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat 8, Veghel; vóór 23 December. Veghel: R.K. Jongens-u.1.0.-school. vakleeraar 1, m en n. Hoogstraat 27, Veghel; vóór 25 December. Venray: St. Jozefschool, tijd. onderwijzeres. aan het bestuur, St. Jozef-internaat, Overloon scheweg 2, Venray; binnen 1 week. Vlijmen: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres, aan pastoor J. Werneri; vóór 22 Dec. Voerendaal: R.K. Centrale school. hoofdonderwijzer, aan pastoor P. H. Vaessen; vóór 25 Dec. Voerendaal: R.K. Centrale school voor hoofd (rel. vac.). Hogeweg 2, Voerendaal; vóór 24 December. meisjes. onderwijzeres v. bijstand. aan den secretars, J. de Lange, Noordeinde 30, Volendam: R.K. Scholen v. v.g.1.0. 4 onderwijzers, Vreeland: (jongenssch.), meisjessch.. 3 onderwijzeressen, Volendam; tot 27 December. Openbare lagere school. hoofd. aan den burgemeester; uiterl. 4-1-1943. Vries (Dr.): 0.1.5. te Donderen, hoofd, aan den burgemeester; vóór 1-1-1943. Wagenjngen: Openb. school v. v.g.1.0.. onderwijzeres. aan den burgemeester; vóór 31 December. Wamel: Herv. school. onderwijzer lich. oef. aan het hoofd, W. J. Uijterlinde; vóór 25 Dec. Wanssum: R.K. Bijz. sch., onderwijzer, aan pastoor H. M. Zijnhoven; vóór of op 2Z Warnsveld: December. Openb. school v. g. 1.0. te Vieronderwijzeres nutt. handweraan den burgemeester: uiterlijk 23 Dec. akker. ken, zingen, teekenen, lich. oef., vakleeraar met akten 1 en n. Weert: R.K. u.1.0.-school. aan den Br. Overste v. h. Pensionaat St. Westkapelle: Louis, Weert; vóór 25 December. Openb lagere school, onderwijzer, aan den burgemeester; vóór 25 December. Weststellingweri: 0.1.5. te Noordwolde, onderwijzeres. aan den burgemeester te Wolvega; vóór 1 Wisch; Januari 1943. Openb. u.1.0-scholen te Teronderwijzer lich. oef., aan den burgemeester te Varsseveld; vóór 25 Woerden: borg en Varsseveld, December. Chr. u.1.0.-school. onderwijzer. aan den voorzitter v. h. bestuur, Ds. J. Tref- Wonseradeel: fers, Oostdam, Woerden; vóór 21 December. 0.1.5. te Zurlch, handwerkonderwljzeres, aan den burgemeester te Witmarsum: uiterlijk Zevenaar: 25 December. Schippersinternaat, tijd. onderwijzer, , aan den Br. Overste, Brusselschestraat 38, St. Nicolaas, tijdelijk te Rijkholt. R.K. Par. school. Maastricht; vóór 22 December. Zierikzee: tijd. onderwijzeres. aan den Z.E. Heer L. Brink; z. sp. m. Zierikzee: Openb. school v. u. 1.0.. tijd. onderwijzer. aan den burgemeester; vóór 23 December Zuid-Beljerland: Openb. lagere school. tijd. onderwijzeres. aan den burgemeester te Oud-Beijerland, Ko- Zutphen: vakonderwijzer gymnastiek en teekenen, nlnginneweg 83; per omgaande. Chr. school v. 1.0.. aan het hoofd, W. de Zwilgerlaan 283, Zutphen; vóór 18 December.