is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistisch jaarboek, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 Juli Herdenking van den Gufdensporenslag in Den Haag.

15 Juli De Rijkscommissaris benoemt Woudenberg tot Commissaris voor het N.V.V. en het N.A.S.

20 Juli Oprichting Front van Nering en Ambacht (Nederl. Middenstandsfront). Rost van Tonningen commissaris voor S.D.A.P. en C.P.N.

21 Juli Honderden kinderen vertrekken op ultnoodiging van den Rijkscommissaris met vacantie naar de Oostmark.

24 Juli De reactie hervindt zich in de Nederlandsche Unie. 26 Juli Rede van den Rijkscommissaris over de toekomst van Nederland.

2 Augustus De Leider sticht het Rechtsfront. 3 Augustus Verordening tegen het ritueel slachten. 12 Augustus Engelsche bommen op Amsterdam. 17 Augustus Velddag van den jeugdstorm te Wageningen. Kranslegging op den Grebbeberg.

18 Augustus IJzer-herdenking te Dixmuyden. 24 Augustus ~Verbond van Nederlandsche Journalisten” opgericht. 24 Augustus VV.A. marsch Zandvoort. 26 Augustus Dr. Borms in Nederland, huldiging in Amsterdam, bezoek aan andere steden.

2$ Augustus N.5.V.0.-kamp te Lunteren geopend. 30 Augustus Verbod tot verlaging van loonen en salarissen. 4 September Ontbinding van de vrijmetselaarsloges. 7 September Peter Ton gevallen. Mr. Hamer Hoofdcommissaris in Den Haag.

11 September Peter Ton met W.A.-eer begraven. Vendel ~Peter Ton” ingesteld.

13 September ~Nederlandsche Perskamer” opgerlcht. 14 September Mussent sluit de ~Eerste ban van leden”. 16 September Mussent sticht ~de Nederlandsche S.S.”. 23 September Ernst von Bönninghausen burgemeester van Hilversum. Egon von Bönninghausen burgemeester van Tubbergen.

25 September Mussent, Rost van Tonningen en Van Geelkerken door den Führer ontvangen. 28 September Mussent opent het Districtshuls In Gouda.