is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze denkbeelden zijn reeds van ouden datum. Zij hebben door den oorlog echter een nieuwen impuls gekregen. Het is Westersche menschheid geweest, dat men, na den vongen oorlog het sociale vraagstuk (waarmede ui-

teraard ook samenhangt het betrachten van rechtvaardigheid jegens elk volk afzonderlijk) niet tot een redelijke oplossing heeft kunnen brengen. Veel menschelijk leed en veel vernietiging van cultureele en stoffelijke waarden zou daardoor zijn voorkomen.

Niet in een treurend peinzen op wat geweest had kunnen zijn doch in een bezinnend uitzkn naar nieuwe en bliidere horizonten ligt echter voor een geslacht, dat aan zijn toekomst bouwen wil de taak ’

v O

Literatuur-documentatie van het Rijksarbeidsbureau

159.9 Psychologie

Psychologie und Menschenführung [Duisburg) j Einschaltung des Psychologen in den industriellen Betrieb und Bedeutung der Psychologie für die Menschenführung. Aufgaben der Menschenführung im Betrieb. Praktische Betriebspsychologie. Der Psychologe ist notwendig als Hilfer und Berater für die verschiedensten Aufgaben der Menschenführung. (Reichsarbeitsblatt)

'RAB' 25"i943.09.05 pag. V 397 pag. A4 159.98 Psychotechniek

De mensch in de industrie / Geest tegenover ziel. Mensch tegenover machine. Aanpassing van arbeider aan arbeid. Psychotechnische keuring. Bezwaren tegen psychotechnische keuring. Andere mogelijkheden tot verbetering der arbeidsprestatie. (Grafische Industrie)

'MBG'34” 1943.10.01 pag. 249 2%pag. A4 31 Statistiek

Europeesche statistiek {Molinari) / Het nieuwe tijdperk der statistiek. De -Europeesche gemeenschap en de statistiek. Nieuwe taak en functie der statistiek in de toekomst. De organisatie eener Europeesche statistiek is doeltreffend en in het belang van alle staten. Noodzakelijke bevordering der statistiek. Gelijktijdige tellingen in geheel Europa. Toekomstige organisatie van een Europeesch Centraal Bureau voor de Statistiek. (Nieuwe Internationale Revue van den Arbeid)

'NRA' 3 "1943 pag. 236 pag. A 5

325 331 Trek naar de steden. Trek naar het land.

De migratie naar een randgemeente: Badkoevedorp [Sleumer) / Probleemstelling. Sociologische achtergrond. Methode van onderzoek. Ingestelde enquête betreffende de oorzaken van de migratie naar Badhoevedorp. Conclusies. (Mensch en Maatschappij)

'MEM' 5" 1943.09.15 pag. 257 25 pag. A 5

331.024 Menschelijk arbeidsvermogen

Das Arbeitspotential / Das Arbeitspotential der Achsenmachte gegenüber dem der Alliierten im

vorigen und im heutigen Weltkriege. (Niederlande) 'DHN' 14''i943.08.01 pag. 16 i pag. A4

331.024.3 Arbeidsprestatie

Eeri onderzoek naar de factoren, die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden [Hulshof) ƒ Definitie van het begrip „arbeidsproductiviteit”. Factoren, die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Onderling verband tusschen deze factoren. Gonclusies. Tabellen. (De Economist)

EGN 7/8 1943-07/08 pag. 410 17/4 pag- A 5

„Leistung — Betrachtung eines modernen Begriffs (Meumeister) / Der industrielle LeistungsbegriflP samt seiner propagandistischen Anwendung. Der Staat und die Leistung in Deutschland. Bemühungen um eine bessere 2usammenordnung von Lohn und Leistung. Menschen und Mengen. (Reichsarbeitsblatt)

RAB 24 1943.08.25 pag. V381 pag. A4

33t-i Verhouding tusschen werkgever en werknemer. Arbeidsvoorwaarden.

Regeling van honen en andere arbeidsvoorwaarden in het dorschbedrijf / Tekst van de regeling. De regeling geldt van 13 September 1943 tot i Mei 1944. (Nederlandsche Staatscourant!

'NSC' i77"i943-09-i3 pag. 5 pag. A4

Regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het bloemisterijbedrijf te Aalsmeer / Tekst van de regeling. De regeling treedt in werking met ingang van de loonweek, waarin Maandag 13 September 1943 valt. (Nederlandsche Staatscourant) 'NSG' i78"i943.09.14 pag. 3 2 pag. A4

Wijziging van de regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het bloembollenbedrijf / Tekst van de regeling. De beschikking treedt in werking op den dag harer afkondiging. (Nederlandsche Staatscourant)

'NSG' i98"i943.i0.i2 pag. 5 2 pag. A 5

Verlenging van de landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw voor 1943 / De werkingsduur der landelijke regeling is ver-