is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 2, 1919, no 9, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Bank Verslag door den president en door de commissarissen uitgebracht in de algemeene vergadering van aandeelhouders op 17 Juni 1919. Amsterdam 1919.

Nederlandsche Handelmaatschappij Verslag omtrent den toestand der en hare handelingen in het boekjaar 1918.

1919. Stuakt, Mr. G. M. Vekeutt Inleiding tot de leer der waarde-

vastheid van het geld, Academisch proefschrift.

’s-Gravenhage 1919.

Algemeen.

Association fran9aise p. 1. lutte contre Ie chómage et pour I’organisation du marché du travail La législation internationale du travail.

Notre assemblée générale. Bulletin no. 25. Paris Mai 1919.

Arbeidsmarkt.

Association frangaise p. 1. lutte contre Ie chómage et pour l’organisation du marché dn travail La démobilisation et Ie marché du travail.

Bulletin no. 21. Paris Janvier 1919.

Arbeidsbemiddeling en Arbeidsbeurzen.

Commissioner of Labor Proceedings of the employment managers conference, Philadelphia April 2—3 1917. Bulletin of the U. S. Bureau of Labor Statistics, no. 227.

Washington Oct. 1917. of the 4th A nnual meeting of the American Association of public employment offices, Buffalo July 20—211916.

Bulletin of the U. S. Bureau of I>abor Statiatics, no. 220. Washington July 1917.

Commissioner of Labor The British system of labor exchanges. By B. Laskee.

Bulletin of the U. S. Bureau of Labor Statistics, no. 206.

Washington Oct. 1916.

Werkloosheids verzek^ing

Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling Verslag van de bijeenkomst met afgevaardigden van gemeentebesturen en van vereenigingen met werkloozenkassen op 21 Maart 1919. uitgaven V. d. no. 16. ’s-Gravenhage 1919.>.

Overige onderwerpen.

Commissioner of Labor Vocational edneation surrey of Minneapolis, Minn.

Made by the National Society for the promotion of industrial education.

Bulletin of the U. S. Bureau of Labor Statistics, no. 199.

Washington Deo. 1916.