is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geplaatst van de bij de vakafdeeling ingeschrevenen 70

Teruggetrokken of afgevoerd

Nog ingeschreven op 1 April 1920

h. Aanvragen van werhgevers.

Noo- ino-escbreven bij de vakafdeeling op 1 Maart 1920... 43 O O -> n 1 .. M IX

Ino'escbreven in Maart door de vakafdeeling

Oversreschreven van de arbeidsbeurzen Totaal 119

□ I |

Voldaan van de bij de vakafdeeling ingeschreven 00 Teruggetrokken of afgevoerd 85 34 JNog ingesciireveii op i ü-pm

Het Bureau voor Beroepskeuze te Alkmaar. Onlangs werd te Alkmaar opgericht een Bureau van Advies voor vakoplenßng en beroepskeuze voor on- en minvermogenden. De stoot hiertoe was gegeven door den Armenraad naar van een m een bestaursvergadering gestelde vraag n. ;,,>Hoe het met vakonderwijs van ondersteunde gezinnen ? De oprichting had

* De bedoeling was door zorgvuldige leiding der beroepskeuze de behoefte aan ondersteuning voor het te verminderen. Men bepaalde zich, zooals uit bliikt tot de on- en minvermogenden, maar van den begi zag men toch wel in, dat ’t d«iybii niet zou kunnen

Men begon in den aanvan/ van ‘1919‘ aan scholen een opgave te verzoeken van de kinderen, die 1 sohijnlijk de school zonden verlaten. Door de ® 146 namen opgegeven van jongens en wierp formuheren, waarop vragen naar J I aanleg en naar geschiktheid voor handenarbeid of studie voor^ kwamen.

De ingevulde formulieren werden naar den Armenraad g zonden, er de on- en minvermogenden moest uitzoekem p deze wijze werden 44 kinderen aangewezen. Hierbi]_Mekmr meisjes te zijn, die wenschen te gemeten.—

rHêtschijntrdatmen-aezem^^^^^^ de directrice van de Huishoud-Industneschool en z ch daarbij van verdere bemoeüngen heeft onthouden Ook meisjes niet geneeskundig te hebben onderzocht ik «Ter ’t in de mededeelingen, die mij verstrekt zijn, vind geneeskundig onderzoek alleen ’t volgende : „Na besprem met de oudefs werden aan den schoolarts 22 namen van jongen^