is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 18, 01-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Uw MAALTIJDEN, VERGADERINGEN en clubavonden het adres van ouds DE KARSEBOOM KALVERSTRAAT 23, Amsterdam, lel. 48630 aderen avond concert

F Dosko 3—ÏSraJbanfcia 4,2 uur, Jac. Feyen Quick 2—O.S.C, 2_. 2 uur, J. Pogjieliers

V.V.A. 2—Una 2, 3,30 uur, M. v, Kemenade G Dos 3—P.V.V. 2,2 uur, P. Lintermans Lieshout 2—Kol ping 3,1 uur, J. v. Heugten J Beersche Boys—D.S.V., Spooren K Herpinia 2—Concordia, 1 uur, Manders R. 2—Ado (H.) 1 uur, Looisohilder Q Leones 3—Appeltern, 1 uur, L. C. M. Kerslens V Hercules 3—W.S.C. 2, J. Damen District De Kempen. B.V.V.—H.V.V., 1 uur, J, Klokgieters (40 minuten, stand 3—l), grensrechters v.d. Krieken en C. Beerens, Boeten R. v. W. No. 705. Juliana te Boxtel, formulieren te laat ingezonden wedstrijden op Zondag 22 April, ƒl,—, No. 706. Reusel Sport, niet opkomen tegen Rood Wit op 22 April, ƒ 5,—, No. 707. B.F.C. te Berlicum, formulieren te laat ingezonden 15 April, ƒ 1,—. No, 708. B.F.C. te Berlicum, ongerechtigd speler M. v. 'Beurden, wedstrijd Geel Zwart—B.F.C., ƒ 2 ,30 Seriewedstrijden. Vereeniging en, welke serie- of bekerwedstrijden uit schrijven, gelieven er rekening mede te houden, dat de scheidsrechters door den bond worden aangewezen, Men zorge dus tijdig het program bekend te maken. R*KX.V.B* Uitslagen van Zondag 22 April, Over gang s klasse A Juliana—Wolder, 6—l Zwartwit—Heer 2, 13—2 Marsana 2—W.V.V., 3—2 Be Quick—R.K.V.V.L. 2, 0-1 B Hendrik—Sportieve Ster, 3—4 Rumpeh—Hoensbroek, 3—o K.N.V. 2—JB.V.C,, 3-0 C R.K.B.S.V.—Susteren, o—s0—5 D G.V.V.—R.V.V., 6-7 S. 2—Leeuwen, 4—l Tiglia 2—Venlosche Boys 2, 3—l E V.V.V—Sevenum, B—2 8.V.V.—1.V.0., 2-6 De Valk—M.V.C., 2—o H.V.C.—Top, I—l F Dev 2—W.F.C., 7-1 le klasse A ' Valkenburg 2—R.K.8.V.V,, uitg. WW. 2—W.S.V., 3—l St. Picter 2—R.K.V.V.L. 3, 6—o Valkenburg 2—lason, 6—o B R K.E.V.V.—Laura 2, geen scheidsr C V.T.V. 2—Limmersia, I—3 D R.K.B.S.V. 2—Geleen 2, 2—l E D.V.V.—Krawinkel, o—30—3 Buchten—R.K.N.V.V., I—l F Linne 2—V.V.M., 2—7 Herkenbosch—F.C.H., s—l5—1 H Baarlo—K.V.C., 9—o F.C.V.—Tiglia 3, B—o8—0 Venlo 3—Bieslo, in onderzoek 2e klasse A Kimbria 3—Parthy, I—l A.S.V.—F.C.S., sch. n.o. Rapid 2—Valkenburg 3, I—31—3 Victoria—R.K.H.S.V. 2, 2—l C Passart 2—R.K.H.B.S, 2, 6—3 Hoensbroek 2—N.V.C.j 2—l D A.V.V. 2—E.F.C., 2—6 Fortuna—Caesar 4, 4—l E Sitt. Boys 3—V.V.N., I—o Havantia 2—V.V.G. 2, 3—2 Born—G.V.C., I—l F y.V.M. 2-D.V.V. 2, 4—l Koningbosch 2—S.N.A., I—6 H Belfeldia 2—Baarlo 2, 3—2 Venlosche Bovs 3—F.C.V, 2, I—l Koningslust—Grande Vitesse 2, 5—4 D.S.O.— M.V.C. 2, 10—0 Voor uw Goud-, Zilver- en Uurwerken FIRMA fAN HAAK Breestr,4B Beverwijk tel. 2407

ï Kronenberg— Gnendtsveen, 7—4 Sevenum 2—Brughusia, o—3 G.F.C.—Concordia 2, 3—l K H.R.C. 2—Montagnards 2, o—l0—1 3e klasse A W.V.V. 3—‘Heer 3, 4—o B R,K.E.V.V. 2—Zwartwit 2, 4—3 R.K.SVV. 2—R.K.5.V.8., s—l Kaalheide 2—Kerkrade 4, o—4 C NV.C, 2—Rumpen 2, I—o D R.KV.S.V. 2—Becrsd. Boys 3, 2 Nuth 2—R.K.W.S.V., onbekend B.V.C. 2—Adveo 2, 5—3 E Volharding 3—R.K.N.V.V. 3, 3—2 R.KVV.B.—Geulsche Boys, I—l1—1 G K.V.C, 2—Vios 2, I—4 Quick—F.C.V. 3,12—0 H W.V.C, 2—lJsseb'tein 2, s—o5—0 W.F.C. 2—Meterik 2, 5—3 Programma voor Zondag 6 Mei 1934. O v ergangs kl ass e A W.V.V,—Juliana, 2.30 uur, C, Rentenaar Marsana 2—Zwartwit, 1.15 uur, J. van Nunen Kimbria 2—Heer 2, 12.15 uur, A. van Can B R.KV.S.V.—VV.H, 2,1.30 uur, E. Schwanen C V.V.G,—R.K.B.S.V,, 2 uur, J. Schaepkens F. IJsselstein—B.V.V., 2.10 uur, P. J. Kurvers M.V.C.—H.V.C,, 2 uur, M. W, van Rhee Top—De Valk, 1.30 uur, L. van Rensch F Astrantia—Dev 2,2 uur, Th. Francken 1c klasse A V.C.L. 2—St. Pieler 2,1 uur, H. J. Vliex W.V.V. 2—R.K.V.V.L, 3, 12.30 uur, W. Stessen B R.K.O.N.S. 2—R.K.EVV., 2 uur, L. Stiencn C Limmersia—V.T.V. 2,1 uur, A. H. Brauers D Geleen 2—Nuth, uitgesteld E Buchten—D.V.V., 1 uur, F. Rademakers Volharding 2—R.K.N.V.V., 1.30 uur, H. Erkens F F.C.H,—Rios 2,1 uur, M. Valkenburg H Baarlo—Bieslo, 1 uur, J. Vlaminx Tiglia 3—RVV. 2, 12.20 uur, P, Hermkens K.V.C,—Steyl 3,1.30 uur, H. Dings 2c klasse A F.C.S.—P.S.M.. 1 uur, F. Walraven Rapid 2—A.S.V.. 2 uur, J. Wachelder Victoria—Valkenburg 3,1 uur, P, Fooy B S.D.O.—Oranje, 2 uur. Joh. Theunissen C NV.C.—Hoensbroek 2,2 uur, W. J. Rullen D Geleen 3—A.V.V. 2, uitgesteld E. —Vaesrade 2.1 uur, H. Neijman Caesar 4—Fortuna. 12.30 uur, P. H. Wouters E Al man ia 2—«Havantia 2,1 uur, M. Jeukens V.V.N.—-Born, 1 uu.r, M. v.d. Broek F D.V.V. 2—V.V.M. 2, 12.30 uur, G. H. Creemers H Grande Vitesse 2—M.V.C. 2,2 uur. P. J. Haegens F. 2—Belfeldia 2,2 uur. F. W. Mulders Venlosche Boys 3—Baarlo 2. 12.30 uur, J. Triehes I GricndtsV'een—Horst, 1 uur, J. iH. Lichteveld m 3e klasse A Emma—WW, 3, uitgesleld Valkenburg 4<—Emma, 1'2.30 uur, ,P. Sijbers – B Sportclub 2 2,1 uur, C. J. Wolfs Kerkrade 4—R.K.E.V.V. 2, 12,30 uur, J, H. Übaghs C R.KV.V.K. 2—Rumpen 2, terrein Rumpen, 2 uur, K. H. Rademakers D Nuth 2—Adveo 2,1.30 uur, J, p. Vluggen E Born 2—GV.C. 2, 12.30 uur, C. de Heus R.K.N.V.V. 3—Geulsche Bovs. 1,15 uur. J. W. Mali win G F.C.V. 3—Vriendenkring, uitgesteld H Meterik 2—De Valk 2,1 uur. P. J. H. Janssen Besluiten C. v. O. R.K,B.V.V, 2 WW. 3; Mede in verband met hut niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen werd de vereeniging R.K,BW- met al hare leden geschorst tot 1 Juni 1935; alle gespeelde wedstrijden door beide elftallen konien hierdoor te vervallen. V.T.V, 2—R.K.T.S.V.: Na mondelinge behandeling besloot de C. v. O, de aanvankelijk genomen beslissing te handhaven, namelijk V.T.V. 2 reglementair te straffen wegens schuld aau hel staken en dus den uitslag te bepalen op 2—7, Koningsbosch—F.C.H. word! onder intrekking der aanvankelijk genomen beslissing overgespeeld op F.C.H.-terrein wegens het ongerechtigd meespelen van J, Heinrichs. Susteren—R.K.B.S.V,: Susteren moet aan R.K, B.S.V. ƒ 15, schadevergoeding betalen (v.d. vernielde overjas vaneen R.K.8.5.V.-lid). Wolder 2—Victoria; Wolder 2 moet den eerstvclgenden thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Hendrik—Rumpen: De Rumpen-speler Schnitker is geschorst tot 1 Juni 1934. Fortuna—Geleen 3: De Gelecn-speler Jules Daraoiseaux is' geschorst lot 1 November 1934. R.K.H.B.S, 2—R.K.T.S.V. 2; De schorsing van de R.K.H.8.5.-spelers A, Keularts en J. Fox werd alsnog teruggebrachl tot eenc schorsing tot 1 Juni 1934. Kerkrade 4—R.K.5.V.8.; De spelers W. Willems fR.K,S.V.B.) en Claesseos (Kerkrade) werden alsnog geschorst tot 1 September 1934.

Geert v, d. We/, Kerkstraat 9. Beverwijk, – telefoon 2339 LEVERING VAK ALLE MODERNE BLOEMWERKEN Bieslo—Vios; H. Beurskens te Beesel mai voor den verderen duur van dit speelseizoen het Biesloterrein niet meer betreden. R. —Leeuwen: J. Mooren, voorzitter van Leeuwen, wordt geschorst tot 1 Mei 1935. Emma—Valkenburg 4: De spelers Nordhauseu (Emma). Reinards (Valkenburg) en Kengen (Emma) worden geschorst tot 1 September 1934. D.F.C.—Adveo 2: Hermans (D.F.C.j is geschorst tot 1 Mei 1935 en Kamphaus van D.F.C. tot 1 September 1934. Overname schorsing. Over.genomen van H.V.V, Heel de schorsing van haar speler J. van Ass lot 1 October 1934, Opdracht tot betaling, Fortuna aan E.F.C. (w.0.0.) ƒ 8,—, Boete w. niet gereed o. h. aanvangsuur. No. 305. Limmersia (V.T.V, 2—Limmersia) ƒ1,—, Boeten wegens staken, No. 306. K.V.C. (Baarlo—K.V.CJ ƒ I,—. No, 307, Koningsbosch (Koningsbosch 2—Sna) ƒ 1,-. J. H. KOCKELMANS. oompetitieleider R.K.L.V.B, Kring Venlo. Jeugdcompetitie, Programma voor Zondag 6 Mei. A S.V.B, 6—Tiglia 4,2 uur F.C.V. 4—Vios 4, 3,45 uur Steijl 4—l*V.o. 3,2 uur B Quick 3—Belfeldia 3,1 uur Steijl s—Quick5—Quick 2, 12,30 uur S. 7—F.C.V, 5, 12,30 uur Tiglia S—P.V.L,5—P.V.L, 1, 3,45 uur V.V.S.F, I—Venlo1—Venlo 5, 12,30 uur, terrein Venlo, D. SCHIJVEN, competitieleider. Utrecht* Protestcommissie. Ingekomen protest no. 18. Geesteren wedstrijd Geesteren—De Tukkers 2. Behandelde protesten: No, 10 Aurora wedstrijd Aurora—Nas afgewezen. No, 18. Geesteren niet in behandeling genomen wegens vormgebrek. Nieuwe vereeniging. Bonifacius Boys te Veldmaat, gemeente Haaksbergen, Secretaris. G, J, Bouwmeesters, Adreslijst. Be Quick, terrein Dalweg tegenover de R, K, kerk ftreinhalte Soestdijk), Lokaal op het terrein. Geel Zwart, secretaris C. Baars wordt Dwarsnoord A 9. Quick, terrein wordt lijdelijk Hengeloschestraat bij K.M.-paal 573. Kléur, zwarte pantalon wordt witte pantalon. V.V.G., secretaris wordt C, G. Sent, Rijksstraatweg 103, Gaanderen, Spelers en wedstrijden. In verband met het inzenden van onjuist ingevulde wedstrijdformulieren wedstrijden Geesteren 2—E.V.C. 2 en De Eendracht—E.V.C, en de daaromtrent ingestelde onderzoeken worden de E.V.C.- besluursleden A. Bieyder gestraft met schorsing tot 1 Juni 1936, en J. Holtman tot 1 Juni 193'5 De overige bestuursleden worden voorwaardelijk geschorst tot 1 Juni 1935. In verband met het voorgevallene inden wedstrijd Vogido 2—Twenthe 2 worden de Twenthespelers G. Kruders gestraft met schorsing tot 1 Januari 1935 en J, Muller tol 1 October 1934, In verband met het voorgevallene inden wedstrijd Vogido—-Twenthe worden de Twenthe-spelere J. te Wierik gestraft met schorsing tot 1 October 1935, J. de Lat en E. Haverkate tot 1 • Reserveert voor uw feestavonden en extra-diners Café-R es ta uran t Het Tolhuis – Amsterdan Aanbevelend, DE DIRECTIE

513