is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 22, 29-05-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoekt te Den Helder Tivoli-theater en de Witte Bioscoop zorgen steeds voor goede programma’s &3czocfot tc Jleiden steeds Sket £uxor-theater f<a<ionsiM'é 9e 6esi programma's „HET” SPORTHUIS Roevers Schoutenstraat 14 • Telefoon 1498 e Hilversum Clubs en vereenigingen speciale condities ELECTRISCHE BROOD-, KOEK- EN BESCHUITBAKKERIJ G. van Eijden, Kapelstraat 11, Bussum, Teief. 1418 Vraagt steeds mijn prima tafelbeschuit en ontbijtkoek Prima melkbrood en fijn krentenbrood Meermalen bekroond ffy ,< FRUIT CONSERVEN PRIMEURS SWILLEMSPARKWEG 7 4 AMSTERDAM TELEFOON 25717 S. BORJESON, HOORN VEEMARKT 20 – TELEFOON 320 J€et bekende adres voor snelle en billijke retroratiën van automobielen en motoren DAG EN NACHT GEOPEND Smakelijk eten? De drie i’s niet vergeten! {ftestaurant (fiubinstein Amsterdam (ftokin 20 I m ANDRIES DE JONG – AMSTERDAM TELEFOON 35536 EN 45251 MUNTPLEIN 8 VLAGGEN – KANOPADDELS – BOOTSBESLAG

BADSEIZOEN AMELAND A. VAN DRIESUM, slagerij met machinale koelinrichting te NES (Ameland) tel. n0.9, houdt zich beleefd aanbevolen voor leveringvan Ie kwaliteit rund-, kalfs-, varkensvleesch, benevens alle soorten fijne vleeschwaren. Voor aanleg van NIEUWE of doorzaaiing van BESTAANDE SPORTVELDEN leveren wij billijk, speciaal voor sportvelden eigen geteelde zaden. Schriftelijke adviezen, plannen en begroeting kosteloos. Prospectus van zaden, aanleg en onderhoud, gratis verkrijgbaar bij B. VAN ENGELEN, Zaadseiectiebedrijf – speciaal grassen – Vlijmen J. L 0 URE N S, Nieuwstraat 20a, SCHIEDAM DAMES- EN HEEREN-MAATKLEERMAKERIJ Steeds de nieuwste dessins voorhanden Uw adres is Drogisterij DE SOESTER VIJZEL FOTOHANDEL – ELECTRISCHE BRILLENSLIJPERI] Gijsbert Maris, Soesterbergerstraat 1 Soest – Teleloon 874 Assistent-apotheker – Gediplomeerd opticien T. O. G. LUXE-VIER HUUR UNIQUE Burgemeester Knappertlaan 2-4 -- Schiedam Tel. 68817. Speciaal adres v. trouw-en rouwauto’s I „«««« ELECTRISCHE FABRIEK J, Uirkcn cn zonen van minerale wateren Neemt proef van mijn speciaal bereide ORANJB C. D. Koolzuurhandel en Heineken’s bieren. POORTSTRAAT 9-11 – HAARLEM – TEL. 10530 Calé Concordia Bart v.d. Lely Jr. Zbillards. Vergunning. Vergaderzaal disponibel Oost Zeedijk 56, Rotterdam. Tel. 53475 riJNWASSCHERII HMH Eigenaar S. C. v.d. Hoes Mr. Cornelisstraat 53-55, Haarlem. Tel. lOllö Speciaal voor Sporlhleedlng STAATSMIJNPRODUCTEN TAKKEN’S BRANDSTOFFENHANDEL N.V VERKOOPKANTOORVOORUTRECHT DER STAATSMIJNEN WITTE VROUWENSINGEL 84-85 – TELEF. 139C4 (2 lijnen) A. W. MAAS v.h. Gebr. Nienaber Timmerman, Metselaar en Makelaar Werkplaats Spuistraat 285, Amsterdam, Tel. 45357 MEDAILLES Goedkoopste adres: KRANSEN J. MEIJER Fred. Hendrikplantsoen 3, Amsterdam. Tel. 84164 GETAANDE VOETBALGOALKETTEN van Superieur Manila Twine en afgezet met prima touwwerk f 12,- per stel. Zware kwaliteit f 14,-. Op aanvraag wordt een stel zonder eenige verplichting op zicht gestuurd. P. J. Stekelenburg – Bontekoestraat 5- IJmuiden