is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 43, 23-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rr\Tn DrDrr /"'T'” foto atelier en fUIU „rLivrlLLi 1 LIJSTENHANDEL Ontwikkelen, afdrukken en vergrooten voor Amateurs. Alle Amateursbenoodigdh. MIENT 2, HOEK WAAGPLEIN, ALKMAAR recht tegenover Fnidsen. Aanbevelend, BERT VAN KAMPEN goal, een verrassend element, doch, ook wanneer hij verder in het veld wordt toegepast bij het opbouwen vaneen aanval. Een back, die goed uitkijkt, die niet alle ballen die hij te verwerken krijgt direct retourneert, kan vaak een lange through-pass geven aan zijn midvoor, recht over het midden van het veld. Hoe vaak kan bijvoorbeeld een vleugelhalf den bal voor zijn buitenspeler binnen door langs den half of back van zijn tegenpartij doorgeven? Zie teekening C.

Over de beoefening hiervan valt het volgende op te merken. Het aangeven van den bal en vooral het accepteeren van den pass met onmiddellijk daarop volgend schot, vereischt veel oefening. Hoe vaak ziet men niet, dat een half-back, in het bezit van den bal, op schitterende wijze een throughpass zou kunnen geven, als zijn voorspelers zich beter hadden opgesteld. Dan ziet men ook de noodzakelijkheid van goed onderricht. Wil men deze pass gaan beoefenen, dan doe men dat op de volgende manier. De voorhoede stelt zich op eenigen afstand van het doel op, daarachter stellen zich op de half-backs, die de ballen zullen aangeven. Teekening D laat de gewenschte opstelling zien.

!3ezoelït te £ei d en steeds het £uxor-theater Stationsweg: 2>e best verzorgd programma's

Motel &. Jtiuldews (filbuvg tel. 2353 (2 lijnen) Speciaal adres voor n. n. sportlui De keeper trapt uit steeds naar eender half-backs. Stel nu het geval, dat de keeper den bal heeft uitgetrapt naar den rechtshalf, die den bal moet doorgeven aan den rechtsbuiten. Wil deze laatste het schot op doel lossen met zijn rechtervoet, dan moet hij zich, zooals de teekening laat zien, enkele stappen naar links verplaatsen. De speler, die den bal ontvangt, moet dus voor eene juiste opstelling zorgen. Doet mij dit snel en op de juiste wijze, dan kan hij onmiddellijk bij ontvangst van den bal het gevaarlijk schot op doel lossen. Als de buitenspeler ook zijn linkervoet kan gebruiken, dan behoeft hij zich niet zoover te verplaatsen; de bal wordt dan langs zijn linkerzijde gestuurd. Hoofdzaak bij het opstellen is, dat de speler, die den bal moet schieten, zich steeds inde lijn moet opstellen, welke tussehen den aangever van den pass en den goal gedacht kan worden. Uit Friesland* Aan onze scheidsrechters. Op Zondag 4 November wordt in hotel Neuf, Voorstreek, Leeuwarden een vergadering gehouden des namiddags te 3 uur, waar de heer H. Brinkhuis, Enschede, als spreker zal optreden. De vergadering is verplichtend gesteld voor al onze scheidsrechters in Friesland en toegankelijk voor de besturen der R. K. voetbalclubs. “VRAAGT MAHAiA VOETBAL*) KOUSEN Jgk Fabrikaat: | f M. Jansen deWit’s 1| Kousenfabrieken || Schijndel Jjk 9

1219