is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 43, 23-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NAAM: ZEGT HET UW BELANG: WIÉ HET AB M : DOET HET Au Bon Marghé I AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM ■

GROOTSTE en best gesorteerde MODE-MAGAZUNEN IN NEDERLAND VOOR DAMES- en HEERENMODE-ARTIKELEN DAMES- ER HEERENKLEEDINGen UITRUSTINGEN L. S. Rekening houdend met de moeilijke tijdsomstandigheden waarvan salarisverlagingen en andere bezuinigingsmaatregelen het gevolg zijn, hebben wij besloten – ter gelegenheid van ons 55-Jarig bestaan – voor onze clientèle op ’s Rijksmunt den hierboven afgebeelden penning te laten slaan. Op vertoon van dezen penning wordt aan houder(ster) gedurende dit geheele jaar bij iederen contanten inkoop in één onzer magazijnen 5 % korting toegestaan op onze reeds uiterst laag gestelde prijzen. – Uw bezoek zien wij gaarne tegemoet. Met de meeste hoogachting, p g AU BON MARCHÉ – A. de Vries & Zonen. De legitimatiepenning is aan onze Gassa’s verkrijgbaar.

1224