is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 46, 13-11-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sportlui! I rijd» vlug en II I Q ffi TQ V veilig... pen f jQIJI Cl A Telefoon 203, Hilversum nieuwfi Ford

Sportartikelen Sportkleeding Levering door het geheele land Sport-magazijn „Record" Hinthamerstraat 43 – 's-Hertogenbosdi – Telefoon 618 Voor Jute afspanning voetbalterreinen wende men zich tot de firma Smulders 6 Van Gorp Korte Schijfstraat 8 – Tilburg – Telefoon 2 01 IS-I-O-A-R-E-N Pabrik. B. v.d. Tak, Culemborg. Wij leveren KWALITEITSSIQAREN van 30 en 25 cent, nu voor 8 cent; van 20 cent nu voor 6 cent. Kistjes van 25 met kistbanderol 8 en 6 ct. Tegen toezending postwissel of storting op giro 221887, 100 stuks als proef. Franco. FIRMA H. BATELAAN, KOUDEKERK a. d. RIJN f WIJ GAAN NIETI |NA A R ROME) f 9 om b.v. boter te koopen ! Waarom zoudt u dan wel naar het buitenland gaan om fSTAAIWOL of| jSTMIKRIMCNI te betrekken?? I Of wist U misschien nog niet dat wij \ PRIMA STAALWOL \ \ fabriceeren in alle fijnten voor 1001 doeleinden? | t Vraagt U eens offerte voor een bepaalde hoe- t 9 veelheid! U zult versteld slaan over de prijzen \ ? waarvoor een Nederlandsche Fabriek U van 4 STAALWOL kan voorzien. 0 Wij leveren prompt, prima en billijk. J i iste Ned. St aal wolfabriek \ 4 9 Dir. J. A. Veldhuis en B. Schuerman r • r $ Goudriaankade 21-22 – Den Haag 0 Telefoonnummer 180467 -2 lijnen * 9.

Bezoekt te Eorincham ROXY THEATER Steeds de beste i'ilms. Tevens zaien disponibe 59-81 ADDeldÜk voor teesien en vergaderingen. Telefoon 85. Ml Bezoekt te Heunond Centraal Theater en Scala Bioscoop. Brengen steeds de nieuwste en beste sprekende films Rob. Croonenberg – Tel. 9 BEZOEKT TE PUHHIËNËND CINEMA SCHINKEL Oe beste programma's Toch Is Roig-thcofcr MarKt 19, Bergen op Zoom, ooh hel theater voor li Gaat naar Luxor-theater te Roosendaal. ledereen doet het. Het theater met de Schlagers ffiezoeüt te Centraal en (fioratfkeatet JilleetTiTsvt&oningg seecfti OT tifa-enJHetro-fUms HARMONIE-BIOSCOOP Tilburg Vertoont Metro Goldwyn Mayer-film» Bczoelil Leidens meest intieme bioscoop Casino-iliealer Hoogewoerd 49 – Leiden – Telefoon 1919 I en°PAFRTUTEN WILLY DERBY (Humorist) || | QENTSCHESTRAAT 197 – SCHEVENINGEN – TELEFOON 552296 | Belangrijke reductie op reiskosten, verbonden aan UITWEDSTRIJDEN Electrische treinverbindingen met Amsterdam, Purmerend, Edam, Volendam – Amsterdam, Haarlem, Zandvoort – Haarlem, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Den Haag, Scheveningen. Vraagt inlichtingen aan: NOORD-ZUID-HOIXANDSCHE TRAMWEG MIJ., Propaganda, Leidschevaart 396, Haarlem (tei. 11959) of aan onze kantoren: Amsterdam: Stationsplein (tel. 60080), Spuistraat (tel, 45337), Haarlem: Tempeliersstraat (tel. 11132), Leiden; Rijnsburgerweg (tel. 2790), Voorburg: Parkweg (tel. 778030).

1340