is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 51, 18-12-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. iv iponmeftscnen oeioeü CAFÉ RESTAURANT ’T RECHTHUIS AIMIRAAi. Ut Oliukwtti 468-472 AMSTERDAM fELEFOO 85298 Het trefpunt voor sportmenscisen. Vergaderza.er. aanwezig

Derde klasse A Zuid 11. W.v.O. 8 32 11222144—14 Halsteren 125 25 12 32 32 Virtus 9 52 212 25—20 Waspik 9 43 211 25 19 S.N.P. 115 1 511 35—28 Z.v.v. 8 42 2 10 21—18 Dongen 2 10 42 4 10 24—28 Mevo 211 3 35 9 20-26 Odio 10 24 4 8 25-27 DVC 93157 23 25 W.V.C. 9 20 7 4 13—20 Derde klasse B Zuid 11. D.E.S.K. 10 10 00 2033159—15 Vlijm Boys 8 43 111 2215 vXitas 10 43 311 29-28 Kjw 9504 10 21 21 Sarto ’ 10 31 6 7 21—30 Oss 8 30 5 6 29—25 HEG 8 2064 18—28 Uno Animo 9 117 311 28 Derde klasse C Zuid 11. Mierlo Hout 8 8 ® 212 26 6 ELI 8 6 02 12 24 16 S.W V 75 1 111 22 13 Mulo 2 1° 51 11 16—14 Kolping 2 6 21 35 7 26 NW C 72 05 4 18-16 Deurania 9 1 2 6 4 14-26 Deurne 5 01 41 10~ 20 Tweede klasse A Oost I. B.v.C. 6 42 0 10 '■ 17— 5 Eendracht 6 8 21 8 11—48 Leones 8 32 3 8 16 13 7 2 23 6 15-19 Noviomagum 8 2 24 8 4848 r P 83236 16 21 D.1.0. 71 24 4 12-19 Tweede klasse B Oost I. Lob Boys 1° 8 02 16 43 21 Hulhuizen 11 6 23 14 27-20 VVO 9 6 03 12 25—15 St Tan 114 25 10 14—30 Entos 10 40 6 8 31-29 Velox 73 13 713—17 Jonge Kracht 9 2 25 6 21 32 Swift 111 37 5 15-25 Derde klasse D Zuid 11. O.D.C. 75 1 111 14— 9 Tav 8512 11 29 11 Vsv 7502 10 2712 Rood Wit 8 40 4 8 12—19 Krekels 73 13 710—12 St. Michiels-Gestel 53 02 6 13 10 Wilhelmina 2 9 20 7 4 9 24 B.S.V. 9 117 3 14—31 Derde klasse E Zuid 11. Eerghem 8 6 02 12 21 14 U.DI 75 1 111 28—13 Constantia 8 42 2 10 25 15 Oeffelt 9 42 3 10 14 17 Sevenum 72 23 6 12-12 Cennep 248 2 2 6 6 16 33 Mobilia 41 24 4 * ® Vios 52 03 4 12—11 S.s.s. 3 1113 5-7 Concordia 71 0 6 2 819 Opmerkingen richte men tot het kantoor van den riORA Bl« – DIISSIM Mawenstraai 12. Seïejfoon A 24f. 2)e 6est vetxoiéde pioÉtnmmo»

N.V. „E.G.M.0.” ! Vaartweg 63 -—■ Telefoon 865 *—■ Hilversum Autobussen met 30 tot 41 zi4p.a«.stn te huur Uit Tilburg. Onze scheidsrechters bijeen. Dinsdagavond kwamen onze scheidsrechters voor de tweede maal dit seizoen bijeen onder leiding van den heer van de Gender, welke allen het welkom toeriep en mededeelde, dat collega J. Gooien thans 121 jaar onafgebroken scheidsrechter is geweest van onzen bond. Dezen dag hebben de gezamenlijke fluitisten niet ongemerkt laten voorbij gaan en de gelukwenschen bleven niet bij woorden alleen, maar hebben ook in daden omgezet de sympathie voor den heer J. Gooien. De heer van de Gender kon dan ook namens alle scheidsrechters den heer Gooien een prachtigen stoel aanbieden, welken deze in dankbaarheid heeft aanvaard. Hierna heeft de voorzitter der scheidsrechterscommissie den jubilaris toegesproken en dezen ten voorbeeld gesteld van de jongeren. Daarna hield de voorzitter der commissie nog een beschouwing over hetgeen de scheidsrechter moet weten en wat hij voornamelijk te doen heeft. Een mooie gelegenheid voor de Langstraat. Zooals gebleken is, is er op de zitting voor het districtsbestuur in Raamsdonksveer een vraag geweest naar den secretaris van het district welke dien avond niet naar de Langstraat kon komen. Nu a.s. Zondag bij toeval alle Tilburgsche vereenigingen thuis spelen en de vijf vereenigingen uit de Langstraat naar Tilburg moeten komen, kan deze gelegenheid worden aangegrepen, voor deze vereenigingen, om bij den secretaris inlichtingen te bekomen. Zoo ons werd medegedeeld zal de secretaris bereid zijn om die clubs, welke inlichtingen overeen of andere zaak wenschen, deze te geven. Zij, die dus deze gelegenheid willen aangrijpen, doen dit; het gaat nu zonder kosten en slechts met een weinig moeiten. Om zoo volledig mogelijk te kunnen zijn is het wel aan te bevélen als men even bericht geeft waarover men wil spreken. ANTOON. LIMBURG, KRING VENLO. Tweeden Kerstdag wordt er op het sportpark van S.V.B. te Blerick een kringwedstrijd gespeeld tusschen Venlo en Horst-Venray. Het elftal van kring Horst-Venray is ons nog niet bekend, doch de ploeg van kring Venlo, welke wij onderstaand publlceeren, garandeert dien middag een pittige partij goed voetbal. Kring Venlo komt als volgt in het veld: f. Engels (Panningen) Lamers Veroüemeulen (Tiglia) (Venl. Boys) r. Qerits A. Nagtzaam O. Jansen (S.VB.) (5.V.8.) (Venl. Boys) J Wilms W.Timmermans Sr. O. Ketels P. Derix J. Schreurs (Panningen) (D.S.S.) (Meijel) (5.V.8.) (Gr.Vitesse) Reserves: W. Fiethen (Venl. Boys), A. Jansen (Gr. Vitesse), H. Sonnemans (Meyel), ,ans (Gr.Vitesse), Th. Thijssen (Tiglia). g UCI AkiCftD international en etes £ » nCLAfVijU'li voetbalschoenen-voetbalkleding goedkooper bij A SCHRIK'S Sporthandel, Haarlemmerdijk 10-12, A’dam 0 g Orlg. T.ballen, volle garantie t 8.75 Telefoon 47708

1505