is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEKE LEESVEREENIGING

TE Utrecht.

Bestuurders: de Hoog Eerw. Heer H. J. Smidt, R. Kath. Priester en Pastoor en de Heer v. Rossum.

KATHOLIEKE HARMONIE ST. CECILIA

TE Breda.

Bestuurders niet bekend.

R. K. KIESVEREENIGING »DE EENDRACHT”

te Utrecht.

L. H. G. Arnts, Voorzitter.

F. G. F. de Kruyff, Sehret.

J. A. H. Borret, Penningm.

J. C. van Haagen.

ST. GREGORIUS-ZANGSCHOOL.

TE Amsterdam,

onder hoofdleiding van den Hoog Eerw. Heer Deken van Amsterdam.

Muziek-onderwijzer W. A. Smit

Contributie of bijdrage ƒ2.50 in het jaar.

Prijs van het onderwijs ƒ5 in het jaar.

Bestuur: J. J. W. van den Biesen, Voorzitter.

J. A. Alberdingk Thijra, 2® Voorzitter.

A. B. 1. Sterck, Sekretaris.

L. J. G. van Ogtrop, Penningmeester.