is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEI OF BLOEIMAAND

heeft 31 dagen

EN IS TOEGEWIJD AAN DB; H. MAAGD EN MOEDER GODS MARIA.

1 Dinsdag. H. H. Piiilippus en Jaoobos , Apostelen. Da(j van Devotie. 2 Woensdag. H. Athanasius , Bisschop , Belijder en Leeraar, 373. 3 Donderdag. Kruisvinding. Dag van Devotie. 4 Vrijdag. H. Monica , Weduwe, moeder van den H. Augustinus, f 373. Patrones der Christelijke moeders. Gedenkdag der keuze van Mgr. Gerardus Petrus voor den Bisschoppehjken zetel van Haarlem.

Laatste Kwartier, deii 5° ’s morgens 11 uur 38 min.

5 Zaterdag. H. Pius V, Paus en Belijder, + 1572.

6 ZONDAG. VocEM. 5® Zondag na Paschen en eerste Zondag der maand. H. Joannes voor de Latijnsche poort, f 95. Evangelie : Vraagt en gij zult verkrijgen. Joan. XVI: 23—30.

7 Maandag. Kruisdag. Op de drie Kruisdagen: vasten tot den middag en den geheelen Oag onthouding van vleeschspijzen.

8 Dinsdag. Kruisdag. Verschijning van den Aartsengel Miciiael.

9 Woensdag. Kruisdag. H. Gangulphus , Martelaar, -}- 760. Verjaardag van H. K. H. Prinses Marianne , zuster van willen Z. M. Willem 11.

10 Donderdag. Hemelvaartsdag. Te vieren als Zondag. Evangelie: Jesiis klimt tm hemel op. Mare. XVI: 14—20,