is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Nederland. Het Bestuur der Pius-Vereeniging in Nederland, gevestigd te Amsterdam, bestaat uit:

H. M. Werker, 1"® Voorzitt.

G. H. Prins, 2'*' Voorzitter.

I. B. ,T. Ostheimer, Penningn.

H. G. te Riele, Bibliotheicaris.

G. B. Hemmers, I“*' Sekret,

J. J. Freule, Sekretaris.

I. J. F. de Ruyter, Komm. v. O.

Lokaal Kommissarissen

A. V. d. Oever.

,T. H. Langewen.

F. F. Langewen.

W. F. Stolte.

B. J. "Wijngaarden.

F. C. C. M. Brugman.

Eere-Leden,

275. .1. A. Alberdingk Thijm, Professor aan de Rijks-Akademie te Amsterdam, Eere-Voorzitter.

255. Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven, te ’s Hage.

166. L. Wilde, R. K. Pr. en Missionaris in Mexico.

168. A. F. .T. de Bonter, R. K. Pr. en Kap. te Amsterdam.

169. C. L. Rijp, R. K. Pr. en Pastoor te Amsterdam.

418. J. W. Brouwers, R. K. Pr. en Past. te Bovenkerk.

419. Mr. B. H. M. Driessen, Wethouder te Amsterdam.

420. I. J. de Beucker, Leer. in de Plantenk. te Antwerpen.

383. W. C. Deckers, te ’s Hertogenbosch.

167. Hub. V. d. Ven Jr. te ’s Hertogenbosch.

• •• o 48. J. J. Vingerhoed, Hoogstraat, 142 te Rotterdam.

67. W. Preijer,

170. P. W. V. d. Bergh.

189. W. A. Smit,

241. Aug. Eichholtz,

242. G. B. Theunissen,

243. F. J. J. Walter.

244. A. J. Nieuwenhuis,

245. David Hegener,

246. A. U. Overheijden,

247. F. J. Kersting, 248. P. C. Koerman,

502. H. J. van de Vliet,

503. Theod. A. .1. Bien,

504. Aloysius Bosman,

505. J. Th. van der Kolfï, en

506. Jac. Andreoli.

Correspondenten zijn

6. A. van den Hoeven te ’s Hertogenbosch.

69. J. G. van Bree, Singel, 168, te Schiedam.

73. A. J. Consen, Zuidwal, 48, te ’s Gravenhage.

430. G. B, Bensdorp , te Parijs.