is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§t«s-^lnninali

VOOR HET JAAR ONZES HEEREN J. C.

1878.

BROEDERLIJK OPGEDRAGEN

AAIf

REGENTEN, BESTUURDERS EN LEDEN

VAN ALLE

Katholieke Gestichten en ïereenigingen

IN

NEDERLANDx

Vierde Jaar

p. p. VAN pANGENHUYSEN,

Amstekdam, Cingel hoek Beulingstraat. 1877.