is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JUNI OF ZOMERMAAND

heeft 30 dagen

EN IS TOEGEWUD AAN HET H. HART VAN JESUS.

1 Zaterdag. Oktaaf van Hemelvaartsdag.

2 ZONDAG. Eerste Zondag der maand ,6' na Paschen en vierde der Zes Zondagen ter eere van den H. Aloysius van Gonzaga. Evangelie: Komst van den H. Geest. Joan. XV: 26—27 en XVI: I—4.

3 Maandag. H. Clotildis.

4 Dinsdag. H. Franciscus Caracciolo, Belijder.

5 Woensdag. In het Aartsbisdom HH. Bonifacius EN Gezellen , Apostel van Duitschland en Nederland, Martelaren.

6 Donderdag. H. Claudius.

7 Vrijdag. H. Norbertus, Bisschep en Belijder.

8 Zaterdag. Vigilie. Vastendag,

9 ZONDAG. Pinkster. Vude der Zes Zondagen ter eere van den H. Aloysius van Gonzag.a. Evangelie: De Trooster zal u alle waarheid leeren. Joan. XIV: 23—31.

10 Maandag. 2' Pinksterdag, te vieren als Zondag. In het Bisdom Roermond: Dag van Devotie. Evangelie: Gods lief de in het zendenvan zijn Zoon. Joon. III: 16—21.

11 Dinsdag. 3' Pinksterdag. Dag van Devotie.

12 Woensdag. Quatertemper. Vastendag.

13 Donderdag. Octaaf van Pinkster.

n* ~ 14 Vrijdag. Quatertemper. Vastendag.

15 Zaterdag. Quatertemper. Vastendag.

16 ZONDAG. H. Drievuldigheid. 1® Zondag na Pinkster en laatste der Zes Zondagen ter eere van den H. Aloysius VAN Gonzaga. Evangelie: Gaat en leert alle volken. Matlh. XXVIII’ 18—20.