is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiet dom!

Eene oude juffrouw, die over de lljkenverbranding hoorde spreken, werd er akelig van en riep uit: ’kO , foei! Neen, dan zou ik toch liever willen blijven leVen, dan zóó begraven te worden!”

De oorlog.

Een buurvrouw, die op vastenavond spekkoek wilde bakken, beklaagde zich tegenover eene andere over de duurte van ’t spek. »Dat komt allemaal van den oorltog ?” »En hoe dat?” »Wel, mijn lieve mensch, ik. heb gehoord, dat ze tegenwoordig heel veel met spek SKihieten.” sWat je zegt! ’tls zonde voor God!”

Logica van een éénoogige.

lemand ging naar een tentoonstelling, waarvan de entree 50 cents kostte. Hij vroeg een kaartje onbetaalde maar 25 cents. »Een kwartje te weinig!” riep men hem toe. »Dat ’s genoeg, want ik heb maar één hij ten antwoord.

Vergeet dit niet.

De gimst der wereld is een thermometer, die de graden aanwijst der fortuin; voor iemand die geen g(jld heeft, staat zij beneden het vriespunt.

Tegen alle natuurwetten in.

»In de maand van Mei

Leggen alle vogels een ei.”

Behalve Pruisens adelaar

Die maakt in Mei een kerkwet klaar.

Een spiegel voor hen die gaarne rijk willen worde m.

Er zijn menschen, die gedurende de eerste helft van hun leven hunne gezondheid verkwisten om geld te krijgen, en die in de laatste helft van hun leven liet geld verkwisten om weer gezond te worden.