is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hotel »DE OUDE PRINS",

teseiiover den grooten Toren, bij Fv irKEESSj ts

Table tl’Uötc ten 8 ure. Iteefsteak a toute heure.

HftRÖENBEeG’S BIBIE BBTEL,

W armoesstraat, 144.

3 AM,

HÖTEL „DE KLOMP”

te IISGIiE.DI.

G-ehëél nieuw ingericht met Stalhouderij en gelegenheid om te stallen, wordt Heeren Eeizigers en Pamiliën minzaam aanbevolen. Tnble d’llftte ten 1} en 5 ure.

Oiunibus aan eiken trein.

A. TH. DU GROGQ.

Voorheen A. Gr. Höpink.

Hotel BAES.IOL,

voorlieeii Hotel BOSSCHE VEERHUIS,

Spui 216, Den Haag.

Table d’Hóte te 5 uur. Eestauratie 2—7 uur ’s avonds.

Dit sedert onheugelijke jaren uitnemend bekend Hotel, wordt bij voortduring aanbevolen.

F. M. STOEF. Jr.,

Eigenaar.