is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. M. Bonnike, N. Z. Voorburgwal, 150. P. Strater, Keizersgracht, 52. H. J. L. Schmedding, Singel, 1.34, en Mr. L. de Vries Peijens, Heerengracht, 453.

Scholen van deze Vereeniging.

St. Pius-School. St. Jozef-School.

St. Alojsius School. St. Ignatius-School.

Burger-Bewaar- en Leerschool in de Kerkstraat. Armen-Bewaar- en Leerschool in de Kieuwe Looierstraat. Tusschen-Bewaar- en Leerschool in de Fokke Simohszstraat. Armen-Bewaar- en Leerschool in. de Westerstraat. Tusschen- en Burgerschool op de Egelantiersgracht.

In deze scholen wordt onderwijs gegeven door de Eerw. Zusters der Congregatie te Tilburg. Bij de St.. Pius-Sehool is de woning voor de Eerw. Zusters. Eector: de Wel-Eerw. Heer J. O. Heeres.

O. L. Vr.-School. St. Anna-Sehool. St. Antonius-School.

Burger-Bewaar- en Leerschool op de Oude Schans. Armen-Bewaar- en Leerschool op den Kadijk. Armen-Bewaar- en Leerschool op Kromboomsloot.

In deze scholen wordt onderwijs gegeven door de Eerw, Zusters der Congregatie te Amersfoort.

Voor alle kinderen, die op deze scholen onderwijs genieten, moet betaald worden, zoowel voor de arme kinderen als voor de leerlingen der tusschen- en burgerscholen.

Parochiale School

in de Parochie van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen. , Opgericht door den Wel-Eerw. Heer H. Schlüter,. Pastoor dier Parochie.