is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„BEEXTANO’S STEUN DES OUDEEDOMS”

is gevestigd op de Heerengracht b/d Utrechtschestraat en gesticht door den Heer Josephus Augustinus Breutano, in 1821, voor een Burger-Oude-Mannen-huis. Het gesticht heeft een éigen kapel.

Eegenten: L. Gramiccia, Oude Spiegelstraat, 5 , en G. Heydenrijck , Heerengracht, 288.

VEEDENBUEGH.

O. Z. Voorburgwal bij de Vredenburgersteeg, 1.

Gesticht in 1836 door Anna Helena Teresia Spijker. In dit Burger- Oude-Vrouwenhuia kunnen geplaatst worden vrouwen, die den ouderdom van 65 jaar bereikt hebben en ƒ 300. storten. Bij uitzondering wordt dit toegestaan aan personen van andere gemeenten.

Eegenten:

E. P. Pages, Eokin, 44. J. G. van Ginkel, O. Z. Voorburgwal, 105. A. W. H. Smits, Doelenstraat, 17. J. J. W. Sterck, Kloveniersburgwal, 49.

SINT BEENAEDUS-GESTICHT.

Opgericht door wijlen den Zeer Eerw. Heer B, Hofman, E. K. Pr. en de Heeren P. van Cranenburgh, B. L. van Hees en A. H. Hafkenscheid.

Dit Gesticht, gelegen op de Oude Turfmarkt, neemt oude mannen en vrouwen op. De liefdezusters der Vereeniging te Tilburg zijn belast met de verzorging. In den loop van het jaar 1877 werd de nieuwe inrichting geopend , waarin tijdelijke zieken ter verpleging w'orden opgenomen. De Eerw. Zusters verplegen ook zieken aan de huizen der ingezetenen.

Eeetor: do Zeer-Eerw. Hooggeleerde Heer B. H. Klünne, oud-Professor.

Eegenten zijn: Mgr. ïE. Poppen, Eere-Kanierheer van Z. H. den Paus, Kanunnik, Deken van en Pastoor te

3