is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eist (Gelderland), ISJ uur van Amsterdam en IJ uur Arnhem. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—.

Vereeniging den H. Vincentius a P.\ulo.

Th. Eoggen, President.

Etten (Noord-Brabant), 22 uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ2B.—, Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

J. Schrauwen, President.

Franeker (Friesland, 43J. uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ3O.—, Vereeniging van den H. Vincentius a Paui.o.

H. Berndes, President. I E. Adema, Vice-President. 1

|H. van der Schaaf Grz., Sekr. ,IW. H. Ensink, Penningm.

A. Grijpma, Magazijnmeester.

Mahia-Vereeniging.

Mejuifrouw Alida Lunter Presidente. De Leden dezer Vereeniging vervaardigen kleedingstukken voor de armen, staan de Vincentius-Vereeniging bij door het naaiwerk te verrichten dat in de bezochte gezinnen noodig is en geven aan ieder arm kind met St. Nicolaas een cadeau in kleedingstukkeu.

Jongeheeren-Vereeniging.

4 Leden.

President: J. W. Lunter.

Deze jongelingen colleeteeren elke maand en verstrekken daarvan geneeskundige hulp aan de behoeftige zieken,

Geertruidenberg (Koord-Brabant), 18|- uur van Amsterdam en IJ uur van Oosterhout.

Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20.—. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

W. van den Heuvel, President.