is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSTIEK.

Ondergeteekenden, bekroond op onderscheidene Tentoonstellingen, bevelen zich aan tot het veivaaidigen van jRUS TI EK. – WEEK EIV, als: Bvuggefi, Tidnhuis'jes, EercindT s, Prïeelen, Stoelen, Tafels, Bloementafels en Hangers, Rand- en Hekiverk, Hoender- en Envuenhokken, enz. in de elegantste vormen en solide bewerking. J. C. OOSTWEEGEL & ZOON,

jDvERTOOM ONDEI\ jSfIEU WER-^MSTEL,

BIJ y^MSTEBJDAM.