is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging ter bevordering der kerkelijke MUZIEK „St. CaEOILIA”.

Jos. Luyten, Direkteur.

M. Burghoff, President. j P. van Olffen, Vice-Presid.l

Chr. Sloot, Sekretaris. M. Vemer, Thesaurier,

E. K. KIES-VEREENIGiNG „EoERüOND”.

H. Sehreurs, President. P. Stoltzenberg , Vice-Pres. Drehmans, Sekretaris.

P. Eomen, Thesaurier. Mr. Arntz en P. Andriessens.

Hoofd-Kommissie der St. Joseph’s-Vereeniginq : P. J. Hoefnagels, te Eoermond, President. Mgr. P. X. Entten, Kanunnik, Deken en Pastoor te Maastricht.

Mr. J. M. L. H. Clercx.

Jhr. G. E. P. H. M. Kerens van “Wijlre, W. H. Pijls,

Ed. Eeceveur,

Mr. W. G. Straetmans, G. J. H. ïï. Verzijl, Sekretaris-Penningmeester.

Vereeniging van den H. Yincentius a Paulo. Mr. V. P. H. Mertz, President [ A. Schieflfer, Sekretaris. C. Smeets-Maitre-Jean, Penning- en Magazijnmeester.

St. Gregorius-Vereeniging.

Direkteur de Wel-Eerw. Hooggel. Heer Prof. Verzijl. Deze Vereeniging bestaat in het Groot-Seminarie.

Maria Munster-Vereeniging.

Onder bescherniing van Z. D. Hw. Mgr. Paredis. Deze Vereeniging, in het begin van 1862 opgericht, heeft ten doel. de 0.-L.-Vrouwe Munsterkerk, eender schoonste bouwmonumenten van ons Vaderland, in haren vroegeren luister te herstellen.