is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llillegoïii. De Zeer-Eerw. Heer J. C. van Grossel is Pastoor aldaar.

Op (leii Hoorn. St. Elisabeths-Vereeniging. Mejuffrouw Catharina Lammerts , Presidente. W. Jaegers, Vice-Presidente. St. Ludgers Vereeniging. Katholieke Sociëteit.

Jacob Addema, Voorzitter.

| W. Jaegers, Sekretaris.

Maastricht. Gesticht v. d. H. Vincentius. M. H. J. Nuyt moet zijn: M. E. J. Nyst en Th. Loomans, P. Loomans.

Mr. M. H. Batta, Voorzitter van het E. K. Armenhuis is overleden en nog niet vervangen. J. Volkheemer moet zijn: J. Volkhesmer. Heeren-Congregatie. De Zeer-Eerw. PaterßectorL. vanGulick, S. J. Directeur.

Jos. Gilbert, Prefect.

Jacq Dutten , 1' Assistent Ern. Hollman, 2' „ Jos. Croute, Thesaurier. Louis Verwilst, Sekretaris,

Mr. Egb. Sassen. Jules Schaepkens. Ger. Decker.

Hub. Hamers. Ch. Hollman. Just. Schols. Ed. Tellings. Jean Meijers. Jacq Vos.

Raadsleden.

„Geloof en Wetenschap.”

Deze Vereeniging is gevestigd in het klooster der Zeer Eerw, Paters Jesuïeten, bestaat uit leeken van den hoogsten stand en heeft ten doel zich te oefenen in de verdediging der verheven waarheden des Geloofs

door kennis en wetenschap. Directeur: De Zeer Eerw. Pater van Schijndel, S. d.

Jos. Nyst, President. Ch. Hollman, Vice-Pres. Jos. Croute, Sekretaris—Penningmeester.

Gerard Decker. Jules Schaepkens. Leon. Oosterbosch. Justin Schols.