is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEPTEMBER OF HERFSTMAAND

heeft 30 dagen

EN IS TOEGEWIJD AAN DE HII. ENGELBEWAARDERS,

1 Woensdag. H. Egidius, Abt, f7® eeuw.

O —. » w ..j j I ff u. vy ff 2 Donderdag. H. Stephanus, Koning van Hongariie. Belijder, f 1038.

3 Vrijdag. Onthoofding van den H. Joannes den Dooper. Patroon te Soeterwoude en Moordrecht, (van den 29“ Aug.)

4 Zaterdag. H. Eosa van Viterbo, Maagd, f 1261.

8 ZONDAG. Eerste Zondag der maand en 16= na Pinksteren. H.Laurentius Justinianus. Bisschep en Belijder, f 1455. Evangelie: Is het geoorloofd op den sabbat te geneten? Lucas XIF:1—11.

6 Maandag. H. Eosalia, Maagd, f 1160. Patrol nes te Botterdam.

7 Dinsdag. H.E,egina, Maagd en Martelares, f 251. 8 Woensdag. O. L. V. Geboorte. Verplichting van Mis te hooren. Voor de Bisdommen j ’s Hertogenboscii en Breda: te vieren als Zondag, en in het Bisdom Eoermond: Dag van Devotie.

9 Donderdag. H. Gorgenius, Martelaar, f 304.

10 Vrijdag. H. Nioolaas van Tolentijn, Belijder, 1308. Patroon tegen koorts en andere ziekten.

11 Zaterdag. HH. Protus enHyacinthus, Martelaren, f 257.

12 ZONDAG-, 17' Zondag na Pinksteren. Naamfeest der H. Maagd Maria. Evangelie : Het grootste gebod der wet —. dat der liefde. Mattli. XXII: 35—46.

13 Maandag. H. FLEDEtiicus, Pastoor en Belijder,

14 Dinsdag. Kruisverheffing,

16